Sök i TNK Naturterapi

Laddar

Traditionell Kinesisk Medicin

TCM ÖrtpreparatKöpa ÖrtpreparatEast & WestBlue PoppyMer Info...

TCM Örtpreparat (Patent)

För större text placera musen i texten! Gå direkt till olika avsnitt i tabellen klicka på länkar i rött nedan

 

Köpa Örtpreparat På Sidan

Köp produkterna på sidan via PayPal, klicka på knapp "Lägg i Korg" för kortköp med PayPal. Köp med postförskott eller förskottsbetalning till bankgiro i formuläret, klicka nedan på "Beställning - Formulär"

Info om att köpa via PayPal
Info om att köpa via Postförskott

Nyhet! East & West

East west är en helt ny typ av preparat där västerländska örter tas tillsammans med traditionella Kinesiska. Det finns indikationer i forskning som gjorts i Kina att effekten av örterna kan ökas betydligt så.

Artikel på Engelska

Örtpreparat För Vår Tid

Örtpreparaten i Blue Poppy serien baseras på många års forskning inom Klassisk Kinesisk Medicin av Bob Flaws känd för sin kreativa utövning av Kinesisk Medicin

Gå direkt till Blue Poppy Classics
Gå direkt till Blue Poppy People´s Herbs
Gå direkt till Blue Poppy Originals

Klicka på Länkarna nedan för Mer Info...

Om ni har ett intresse för Kinesisk och annan traditonell örtmedicin finns mycket information på internet, mest finns på Engelska men det finns även en del kvalitets info på Svenska.

Artikel om Yin och Yang
Artikel om Qi energi och Blod
Engelsk artikel om Kinesisk örtterapi

Sidan är under ombyggnad, maila tnk.naturterapi@gmail.com för frågor
eller använd för frågor och även för beställning av produkter Beställningsformulär

Kinesiska Örtpreparat

Kod Namn Tonifiera Energi - Blod - Muskel/Vävnad PayPal
KP01

Kinesiskt örtpreparat All inclusive (Ba Zheng Wan)

Eight Treasure

Ba Zhen Wan Enligt TCM används ofta vid Qi-svaghet (energi, vitalitet) och Xue-svaghet (Blod) och Jing svaghet. Ingredienser: Radix Angelicae Sinensis 19%, Radix Rehmanniae Preparatae 18%, Radix Codonopsis 12%, Sclerotium Poriae Cocos 12%, Rhizoma Atractylodis Macrocephalae 12%, Radix Paeoniae Albae 12%, Rhizoma Ligustici Walichii 9%, Radix Glycyrrhizae 6%. Mer Info TCM...

90kaps. 195kr

KP02

Kinesiskt Örtpreparat Restore The Pi (Gui Pi Tang)

Restore Pi

Gui Pi Tang Enligt TCM stärkande fört Mjälten och Hjärta, vitaliserar Qi-energi och Xue-blod. Ingredienser: Radix Atractylodis Macrocephalae 14%, Fructus Ziziphi Jujubae 3%, Radix Angelicae Sinensis 14%, Radix Codonopsis 7%, Sclerotium Poriae Cocos 14%, Radix Glycyrrhizae 3%, Radix Astragali 7%, Arillus Longanae 14%, Rhizoma Cyperi 3%, Semen Ziziphi Spinosae 7%, Radix Polygalae 14% Mer Info TCM...

90kaps. 195kr

KP03

Kinesiska Örter Tonify Middle (Bu Zhong Yi Qi Tang)

Tonify Middle

Bu Zhong Yi Qi Tang Enligt TCM stärker mellan-jiao och Qi-energi, lyfter Yang, stärker Mjälte ch Mage, lyfter Qi-energi och motverkar att Qi-energi tappar kraft. Ingredienser: Rhizoma Atractylodis Macrocephalae 8%, Radix Bupleuri 8%, Pericarpium Citri Reticulatae 8%, Fructus Ziziphi Jujubae 6%, Radix Angelicae Sinensis 8%, Radix Codonopsis 9%, Radix Glycyrrhizae 14%, Radix Astragali 28%, Rhizoma Zingiberis Recens 3%, Rhizoma Cimicifugae 8% Mer Info TCM...

90kaps. 195kr

KP04

Maitake Läkesvamp

Four Gentlemen

Si Jun Zi Tang Enligt TCM stärker Qi-energi, vitaliserar Mage och Mjälte, motverkar svag Qi-energi på många sätt. Ingredienser: Rhizoma atractylodis macrocephalae 19%, Radix codonopsis 38%, Sclerotium poriae cocos 31%, Radix glycyrrhizae) 12%. Mer Info TCM...

90kaps. 195kr

KP05

Shiitake läkesvamp

Six Gentlemen

Liu Jun Zi Tang Enligt TCM stärker Mjälte, vitaliserar Qi-energi, minskar Fukt och transfomerar Plegm Ingredienser: Rhizoma Atractylodis Macrocephalae 20%, Pericarpium Citri Reticulatae 10%, Radix Codonopsis 20%, Rhizoma Pinelliae Preparatae 20%, Sclerotium Poriae Cocos 20%, Radix Glycyrrhizae 10% Mer Info TCM...

90kaps. 195kr

KP06

Cordyceps läkesvamp

Xiang Sha Liu Jun Wan

Xiang Sha Liu Jun Zi Tang Enligt TCM minskar Plegm och mucus samt kroppsvätska som beror på svag Qi-energi och disharmoni mellan försvagad Mjälte och Mage. Ingredienser Radix Ginseng, Rhizome Atractylodes, Poria Cocos, Radix Glycyrrhizae, Pericarpium Citri Reticulatae, Rhizome Pinellia, Fructus Amomi, Radix Auklandiae Lappae, Rhizome Zingiberis. Mer Info TCM...

192 piller 94kr

KP07

Reishi läkesvamp

Strengthen Pi

Strengthen The Pi är Enligt TCM stärker Mjälte, harmoniserar Mage, motverkar stagnation samt Fukt/plegm och disharmoni i Lever, Gallblåsa. ganska lik KP06 Xiang Sha Liu Jun Wan men är mer för magproblem (kolla Läs Mer...) Ingredienser: Rx Codonopsis 16%, Fr Immaturus Citri Aurantii 16%, Pericarpium Citri Reticulatae 16%, Fr Hordei Germinatus 16%, Rh Atractylodis Macrocephalae 24%, Fructus Crataegi 12%. Mer Info TCM...

90kaps. 195kr

KP08

Coriolus Läkesvamp

Dolichos Form

Shen Ling Bai Zhu Wan Enligt TCM stärker svag Mjälte, motverkar och behandlar fukt, mucus i mjälte, mage. mycket använd vid fukt akumulation, upptag av näring. Ingredienser Atractylodes macrocephala 12.3%, Codonopsis pilosula 12.3%, Poria cocos 12.3%, Glycyrrhiza uralensis 12.3%, Dioscorea opposita 12.3%, Dolichos lablab 9.1%, Nelumbo nucifera 6.2%, Coix lacryma-jobi 6.2%, Platycodon grandiflorum 6%, Amomum villosum 6% Mer Info TCM...

60 tabl. 145kr

KP09

Maitake Läkesvamp

Open The Center

Open The Center Enligt TCM används vid trötthet morgon, under dagarna, håglöshet samt problem med matsmältning, seghet, tunghet, kan finnas vatten i kropp och vävnader, rätt lik KP08 Dolichos Form men starkare och kan ersätta denna. Ingredienser: Rhizoma Atractylodis Macrocephalae 17%, Sclerotium Poriae Cocos 17%, Radix Ginseng 13%, Semen Nelumbinis Nuciferae 13%, Radix Dioscoreae Oppositae 13%, Fructus Crataegi 9%, Pericarpium Citri Reticulate 9%, Rhizoma Alismatis Orientalis 9%,Radix Glycyrrhizae Preparatae 4% Mer Info TCM...

90kaps. 195kr

KP10

Shiitake läkesvamp

Wen Jing Tang Wan

Wen Jing Tang Wan Ersatt av Wen Jing Tang från Blue Poppy Stärker Qi-energi, Xue-Blod, Jing-essans. Vanligt preparat vid infertilitet.Ingredienser Fructus Evodiae, Ramulus Cinnamomi, Radix Angelicae Sinensis, Rhizoma Chuanxiong, Radix Alba Paeoniae, Gelatinum Corii Asini, Tuber Ophiopgonis, Cortex Moudan, Radix Codonopsis, Rhizoma Pinelliae, Radix Glycyrrhizae, Rhizoma Zingiberis. Mer Info TCM...

120kaps. 320kr

KP11

Cordyceps läkesvamp

Peach Form

Tao Hong Si Wu Tang Används vid Xue-Blod problem som klåda, torrhet, vinter eksem m.m. dermatit, svag mens och mensproblem av stagnation Xue-Blod m.m. Ingredienser Paeonia lactiflora 19%, Angelica sinensis 19%, Rehmannia glutinosa preparata root 19%, Prunus persica 19%, Ligusticum chuanxiong rhizome 9.5%, Carthamus tinctorius flower 9.5%. Mer Info TCM...

200 Piller 125kr

KP12

Reishi läkesvamp

Si Wu Tang

Si Wu Tang Ersatt av Si Wu Tang från Blue Poppy Enligt TCM tonifierar och reglerar Xue-Blod. tex. Torrhet, klåda i hud, hud som läker långsamt. Ofta vid liten mens, utebliven mens, svag mens m.m. Ingredienser Radix Rehmanniae Preparata, Radix Angelicae Sinensis, Radix Paeoniae Albae, Rhizoma Chuanxiong Mer Info TCM...

120kaps. 320kr

KP13

Coriolus Läkesvamp

White Phoenix

Wu Ji Bai Feng Wan Enligt TCM andvänds vid Xue-blod, Jing-essans problem tex. infertlitet,, hud, hår problem m.m. Ingredienser Radix Paeoniae Albae 7%, Radix Angelicae Sinensis 6%, Radix Astrgali 1%, Colla Cornu Cervi 6%, Radix Ginseng 6%, Radix Dioscoreae 7%, Radix Rehmanniae 13%, Radix Rehmanniae Preparatae 13%, Pullus cum Osse Nigro 34%, Rhizoma Cyperi 7% Mer Info TCM...

90kaps. 195kr

KP14

till topp

Maitake Läkesvamp

Polygonum

Shou Wu Wan Enligt TCM anses stabilisera Jing-essansen,, vitalisera och stärka Xue-Blod. Örten används för att stärka/vitalisera på många olika sätt i kroppen. Ingredienser Polygonum (Fo-ti Root) Mer Info TCM...

90kaps. 230kr


Kod Namn Tonifiera Yang - Energi - Hormoner - Ålder PayPal
KP15

Cordyceps läkesvamp

Two Immortal

Er Xian Wan Enligt TCM kan bla. användas vid klimakterie problem beroende på Yin och Yang svaghet, tomhet i vattenelement (tcm njure), vid tomhetshetta under menopaus m.m. Ingredienser Rhizoma Curculiginis 23%, Herba Epimedii 23%, Radix Morindae 14%, Radix Angelicae Sinensis 14%, Cortex Phellodondri 13%, Rhizoma Anemarrhenae 13% Mer Info TCM...

90kaps. 195kr

KP16

Reishi läkesvamp

Right Side Replenishing

You Gui Wan Enligt TCM tonifierar Njurens Yang (vattenelementet) Stärker upp Vitala Essensen och Xue-Blod. Ingrediense rx rehmanniae prep. 17%, cortex eucommiae 14%, rx dioscoreae 14%, semen cuscutae 14%, fr corni 10%, rx angelicae sinensis 10%, fr lycii 14%, cortex cinnamomi 4%, ramulus cinnamomi 3%. Mer Info TCM...

90kaps. 195kr

KP17

Coriolus Läkesvamp

Golden Cabinet

Jin Gu Shen Qi Wan Enligt TCM stärker Njurens Yang och Yin (Vattenelementet) värmer Mingmen elden (kroppen grund energi) och Njurens Qi-energi Ingredienser Rx Dioscoreae Oppositae 15%, Rx Rehmanniae Preparatae 30%, Sclerotium Poriae Cocos 11%, Cx Moutan Radicis 11%, Fr Corni 15%, Rhz Alismatis Orientalis 10%, Ram Cinnamomi 4%, Cx Cinnamomi 4%. Mer Info TCM...

90kaps. 195kr

KP18

upp Yang

Maitake Läkesvamp

Jiu Zi Hui Chun Wan

Jiu Zi Hui Chun Wan Ersätts av EW01 Cordyceps +6 i East & West. Tonifierande för Njurens Yang och Qi (vatten elementet) tonifierar ch astringerar Jing- essansen stärker Xue-Blod. Används vid impotence, manlig infertilitet, svag erektion m.m. Ingredienser Rubus Fructus 20%, Rehmannia Radix 15%, Dioscorea Rhizoma 15%, Epimedium Herba 8%, Cuscuta Semen 8%, Rosa Laevigata Fructus 6%, Lycium Fructus 5%, Nelumbo Fructus 5%, Allium Tuberosum Semen 5%, Phellodendron Cortex 4%, Anemarrhena Rhizoma 3%, Cnidium Fructus 2%, Schisandra Fructus 2%, Psoralea Semen 2%. Mer Info TCM...

192 piller 94kr


Kod Namn Tonifiera Yin - Hormoner - Ålder PayPal
KP19

Cordyceps läkesvamp

Six Flavour Tea

Liu Wei Di Huang Enligt TCM tonifierar Njure och Lever Yin (tr och vattenelementet). Används ofta vid menopaus, åldersproblem, i Asien populär vid många kroniska problem och som stödformula vid olika hälsoproblem. Ingredienser Radix Dioscoreae 16%, Radix Rehmanniae Preparatae 32%, Sclerotium Poriae Cocos 12%, Cortex Moutan Radicis 12%, Fructus Corni 16%, Rhizoma Alismatis 12% Mer Info TCM...

90kaps. 195kr

KP20

Reishi läkesvamp

Rehmannia phellodendron

Zhi Bai Di Huang Wan Enligt TCM Stärker Yin i Lever, Njure (trä och vattenelementet) används som Liu Wei Di Huang Wan men är bättre för värmeflushar, för större nattsvetning och mer torrhet, sömnproblem m.m. Ingredienser Radix Dioscoreae 14%, Sclerotium Poriae Cocos 10%, Cortex Phellodondri 7%; Cortex Moutan Radicis 10%; Fructus Corni 14%; Radix Rehmanniae Praeparatae 28%, Rhizoma Alismatis 10%, Rhizoma Anemarrhenae 7% Mer Info TCM...

90kaps. 195kr

KP21

Coriolus Läkesvamp

Lycium Rehmannia

Qi Ju Di Huang Wan Enligt TCM bra vid Lever yin och Njur yin svaghet (trä och vatten elementen) behandlar samma problem som Six Flavour Tea men är bättre på att också behandla en del problem med ögonen. Ingredienser Radix Dioscoreae 14%, Sclerotium Poriae Cocos 10%, Fructus Lycii 7%, Flos Chrysanthemi 7%, Cortex Moutan Radicis 10%, Fructus Corni 14%, Radix Rehmanniae Preparatae 28%, Rhizoma Alismatis 10% Mer Info TCM...

90kaps. 195kr

KP22

Maitake Läkesvamp

Ear Form

Er Long Cuo Zi Wan Enligt TCM stärker Lever Yin och Njurens Yin (trä och vatten elementet) motverkar att Lever Yang går uppåt. Har samma örter som Six Flavour Tea men har tilläggs örter som i Asien används för yrsel, tinnitus, speciellt om det är ålders tinnitus. Ingredienser Magnetite 3.5%, Prepared Rehmannia 30%, Cornus Fruit 15%, Peony Root 11%, Chinese Yam 15%, Poria cocos 11%, Water Plantain Tuber 11%, Radix Bupleuri Marginati 3.5% Mer Info TCM...

200 piller 125kr

KP23

Shiitake läkesvamp

Bright Form

Ming Mu Di Huang Wan Enligt TCM stärker Njurens och Leverns Yin (Trä och Vatten elementet) vid Yin svaghet, anses bra vid exteriör Vind, exteriör Hetta. Variant av grundformulan Six Flavour Tea men är utökad med örter för diffus syn, torra ögon, rinnande ögon, svullna ögon nattblindhet ljuskänslighet, yrsel. Ingredienser Rehmannia Root 18.3%, Abalone Shell 9.1%, Chinese Yam 9.1%, Asiatic Dogwood Fruit 9.1%, Peony Root 6.9%, Chrysanthemum Flower 6.8%, Chinese Angelica Root 6.8%, Lycium Fruit 6.8%, Water Plantain Rhizome 6.8%, Tree Peony Root Bark 6.8%, Poria Hoelen 6.8%, Tribulus Fruit 6.8% Mer Info TCM...

200 piller 125kr

KP24

Cordyceps läkesvamp

Emperor of Heaven

Tian Wang Bu Xin Dan Enligt TCM Stärker yin, renar från hetta, tonifierar Njurens yin, stärker Xue-blod och Hjärtats yin samt Qi-energin, lugnar Shen, motverkar tomhets-hetta, stärker harmonin mellan hjärtats-shen och Njurens Mingmen Ingredienser Semen Biotae Platycladi 7%, Radix Salviae Milthiorrhizae 4%, Radix Angelicae Sinensis 7%, Radix Codonopsis 4%, Radix Rehmanniae 29%, Sclerotium Poriae Cocos 4%, Radix Glycyrrhizae 3%, Radix Platycodi 3%, Radix Ophiopogonis 7%, Rhizoma Acori Tatarinowii 3%, Semen Zizyphi Spinosae 7%, Radix Asparagi 7%, Frustus Schisandrae 7%, Radix Scrophulariae 4%, Radix Polygalae 4% Mer Info TCM...

90kaps. 195kr

KP25

Reishi läkesvamp

Women Comfort

Geng Nian An Enligt TCM Stärker Yin minskar tomhets-hetta, stärker Jing-essans, motverkar torrhet, moverkar flushar, nattsvettning, rastlöshet, humörsvängingar m.m. Ingredienser Concha Margaritiferae Usta 20%, Fructus Tritici Levis 20%, Sclerotium Poriae Cocos 10%, Fructus Schisandrae 10%, Radix Polygoni Multiflori 10%, Radix Scrophulariae 7%, Radix Rehmanniae Preparatae 7%, Radix Angelicae Sinensis 6%, Rhizoma Alismatis 6%, Herba Aloes 4% Mer Info TCM...

90kaps. 195kr

KP26

Coriolus Läkesvamp

Left Side Replenishing

Zuo Gui Wan Enligt TCM stark stärkare av Yin. Tonifierar Njurens yin, stärker den Vitala essansen och märgen, mycket använd tillsammans med You Gui Wan Ingredienser Radix rehmanniae prep. 10%, Fructus lycii 10%, Radix dioscoreae 14%, Fructus corni 10%, Radix achyranthis bidentatae 13%, Semen cuscutae 13%, Radix rehmanniae 10%, Fructus ligustri lucidi 14%, Radix angelicae sinensis 6%. Mer Info TCM...

90kaps. 195kr

KP27

Maitake Läkesvamp

Lily Form

Bai He Gu Jin Wan Enligt TCM stärker Lungans och Njurens Yin (Metall och Vatten elementet), minskar hetta i övre och mellan San Jiao, stärker Lungor och löser och minskar plegm och mucus. Ingredienser Lily Bulb 7.6%, Raw Rehmannia 15.4%, Ophiopogon Root 11.5%, Fritillary Bulb 7.6%, Baloon Flower Root 6.1%, Licorice Root 7.6%, Peony Root 7.6%, Prepared Rehmannia Root 22.9%, Chinese Angelica Root 7.6%, Scrophularia 6.1% Mer Info TCM...

60 tabl. 145kr

KP28

Shiitake läkesvamp

Rhytmic Form

Sheng Mai Pian Enligt TCM tonifierar Qi-energi och Yin, sägs "generera pulsen", Xue-blod och kroppsvätskor samt stärka fysisk styrka. I Asien anses Sheng Mai Pian vara ett naturligt komplement som är idealiskt för sport och fysiska aktiviteter. Ingredienser Radix Codonopsis Pilosulae, Tuber Ophiopogonis Japonici, Fructus Schisandrae Chinensis Mer Info TCM...

60 tabl. 145kr

KP29

upp_c

Shiitake läkesvamp

Nuan Gong Yun Zi Wan

Värm Livmoder Främja Fertilitet Enligt TCM anses främja fertilitet, nära Yin och Xue-blod, befrämja flödet av Qi-energi, minska stagnation av Qi-energi, normalisera värmen i uterus m.m. Ingredienser Radix Rehmanniae Preparata 23.5%, Cortex Eucommiae 11.8%, Rhizoma Cyperi 11.8%, Folium Artemisiae Argyi 8.8%, Rhizoma Ligusticum 8.8%, Radix Angelicae Sinensis 8.8%, Radix Dipsaci 8.8%, Radix Paeoniae Alba 5.9%, Radix Scutellariae 5.9%, Radix Salviae Miltiorrhizae 5.9%. Mer Info TCM...

192 piller 125kr


Kod Namn Luftvägs och Andra Infektioner PayPal
KP30

Cordyceps läkesvamp

Honeysuckle

Yin Qiao San används enligt TKM vid invasion Vind-Hetta. Värme utstrålning eller feber, lätt frusenhet, lätt svettning, rinnande näsa i början klart sedan gult sekret, ont i halsen, huvudvärk, ledvärk. kan finnas lätt törst, lätt mörk urin. Detta örtpreparat är medelstarkt. Ingredienser: Flos Lonicerae 15%, Fructus Forsythiae 15%, Radix Platycodi 9%, Herba Menthae 9%, Semen Sojae Preparatae 8%, Herba Lophateri 6%, Fructus Arctii 9%, Herba Schizonepetae 6%, Rhizoma Phragmitis 16%, Radix Glycyrrhicae 7% Mer Info TCM...

90kaps. 195kr

KP31

Reishi läkesvamp

Pubescentis Pueraria

Zhong Gan Ling Wan Enligt TKM bra örtpreparat vid Vind-hetta, Vind-kyla (luftvägsinfektioner)Denna formula är rätt lik ett annat preparat mot Vind-hetta, Vind-kyla, "Gan Mao Ling". Detta preparat är dock mer kylande och har bättre effekt när värme ökar. Ingredienser: Radix Ilicis Pubescentis 27%; Radix Puerairae 27%; Herba Verbenae 18%; Radix Isatidis 14%; Herba Arthemisiae Annuae 7%; Gypsum Fibrosum 4%; Radix Notopterygii 3% Mer Info TCM...

90kaps. 195kr

KP32

Sang Ju Yin luftvagar

Chrysanth Form

Sang Ju Yin Enligt TKM vid Invasion av Vind och Vind-Hetta, finns värme, känslig för drag/kyla, förkylningar, hösnuva, rhinit, röda ögon, kliande hals, luftrörs besvär. Ingredienser Rhizoma Phragmitis, Folium Mori, Fructus Forsythiae, Semen Armeniacae, Radix Platycodi, Flos Chrysanthemi, Herba Menthae Haplocalycis, Radix Glycyrrhizae Mer Info TCM...

60 tabl. 160kr

KP33

Gui Zi Tang infektion

Cinnamom Form

Gui Zhi Tang Enligt används vid invasion av yttre Kyla med Vind-kyla. Örtena driver ut kyla, skingrar Vind, harmoniserar och stärker Wei Qi (kroppens försvarskrafter). Tungan kan ha en tunn vit beläggning, och pulsen kännas ytlig under huden. Ingredienser Ramulus Cinnamomi, Radix Alba Paeoniae, Fructus Jujubae, Rhizoma Zingiberis, mix-fried Radix Glycyrrhizae Mer Info TCM...

60 tabl. 145kr

KP34

Shiitake läkesvamp

Chuan Xiong Cha Tiao San

Chuan Xiong Cha Tiao San Enligt TCM skingrar Vind och Vind-kyla. Anses i Kina bra vid huvudvärk samt värk vid sinus problem och anses bra vid stopp i näsan, frusenhet som kan växla med värme vid förkylning samt rhinit. Ingredienser Herba Menthae Haplocalysis, Rhizoma Chuanxiong, Herba Schizonepetae, Radix Et Rhizoma Notoptergyii, Radix Angelicae Dahuricae, Radix Saposhnikoviae, Flos Camilliae Sinensis, Radix Glycyrrhizae Mer Info TCM...

192 piller 94kr

KP35

Cordyceps läkesvamp

Andrographis

Chuan Xin Lian Andrographis har en lång historia av användning i Ayurveda och i det Traditionella Kinesiska hälsosystemet. Det är en bitter ört och används ofta för att förbättra kroppen försvarskrafter, minska toxisk hetta, Vind-hetta m.m. I övrigt har örten mycket gemensamt med Echinace och används emellanåt tillsammans med Echinace. Ingredienser Andrographis Panniculata, 10:1 koncentrat i granulat i kapslar av vegetabiliskt material (cellulosa) Mer Info TCM...

90kaps. 230kr

KP36

Reishi läkesvamp

Isatidis

Ban Lan Gen Enligt TCM används roten av Vejde för att minska hetta, dränera hetta toxiner, kyla Xue (blod), minska Fukt-hetta, vara bra för halsinflammation. Ingredienser Örten är koncentrerat granulat som löses i varmt vatten ett par minuter Mer Info TCM...

120gr 150kr

KP37

Reishi läkesvamp

Four Yellow Form

Huang Lian Jie Du Wan Enligt TCM Dränerar eller minskar Eld, renar ifrån Fukt-Hetta, Kyler Xue (Blod). Ingredienser Coptis chinensis rhizome, Gardenia jasminoides fruit, Scutellaria baicalensis root, Phellodendron chinense bark, Fyllnadsmedel stärkelse Mer Info TCM...

60 tabl. 145kr

KP38

Coriolus Läkesvamp

Five Ingridients

Wu Wei Xiao Du Yin Enligt TCM minskar toxisk hetta, renar från hetta och toxiner, kyler Xue (blod), skingrar svullnad. Ingredienser Hb Taraxaci 35%, Fl Chrysanthemi Indici 12%, Fl Lonicerae 23%, Hb cum Rx Violae 12%, Fr Forsythiae 18% Mer Info TCM...

90kaps. 195kr

KP39

Maitake Läkesvamp

Phlegm Clear Form

Qing Qi Hua Tan Pian Enligt TCM Renar från hetta och transformerar slem/mucus, reglerar Qi och minskar hosta, minska fullhet i bröst och diafragma. Ingredienser Pinellia ternate rhizome 15.80%, Scutellaria baicalensis root 10.55%, Trichosanthes kirilowii seed 10.55%, Citrus reticulate pericarp 10.55%, Prunus armeniaca seed 10.55%, Citrum aurantium fruit 10.55%, Poria cocos 10.55%. Mer Info TCM...

60 tabl. 145kr

KP40

upp_d

Maitake Läkesvamp

Ding Chuan Wan

Ding Chuan Wan Enligt TCM sprider och dirigerar om Tai Yin Qi neråt, minskar väsandning,, transformerar plegm/mucus, renar ifrån hetta, minskar hosta med plegm och anfåddhet. Tung beläggning kan vara gul och lite smörig, pulsen kan vara hal och snabb. Ingredienser Morus alba root bark 16.8%, Aster tataricus root 11.1%, Prunus armeniaca seed 11.1%, Scutellaria baicalensis root 11.1%, Stemona sessilifolia root 11.1%, Ginkgo biloba seed 8.3%, Perilla frutescens fruit 8.3%, Pinellia ternate rhizome 8.3%, Platycodon grandiflorum root 8.3%, Glycyrrhiza uralensis root 5.6% Mer Info TCM...

192 piller 125kr


Kod Namn Luftvägsallerigi och Hudallergi PayPal
KP41

Cordyceps läkesvamp

Natural Breath

Bi Ming Gan Wan Driver ut Vind och Vind-Hetta och lättar sinus, rhinit m.m. orsakade av Vind och Vind-hetta Ingredienser Flos Magnoliae 22%; Fructus Xanthii 22%; Herba Schizonepetae 8%; Rhizoma Anemarrhenae 8%; Radix Glycyrrhizae 7%; Flos Chrysanthemi 7%; Radix Angelicae Dahuricae 6%; Fructus Forsythiae 6%; Radix Ledebouriellae 6%; Radix Platycodi 4%; Fructus Schisandrae 4% Mer Info TCM...

90kaps. 195kr

KP42

Reishi läkesvamp

Lay Wind Form

Xiao Feng Wan Skingrar vind, löser fukt, renar från hetta, stärker och kyler Xue (blod) och minskar Vind (klåda). Ingredienser Schizonepeta tenuifolia 9.5%, Saposhnikovia divaricata root 9.5%, Arctium lappa fruit 9.5%, Atactylodes lancea rhizoma 9.5%, Sophora flavescens root 9.5%, Anemarrhena asphodeloides rhizome 9.5%, Rehmannia glutinosa root 9.5%, Angelica sinensis root 9.5%, Sesemum indicum seed 9.5%, Glycyrrhiza uralensis root 9.5% Mer Info TCM...

60 tabl. 145kr

KP43

upp_e

Maitake Läkesvamp

Jade Windscreen

Yu ping Feng Wan Stärker Wei Qi (kroppens försvarskrafter) och Qi energi, minskar Vind och känslighet för Vind Ingredienser rhz atractylodis macrocephalae 19%, rx ledebouriellae 31%, rx astragali 50% Mer Info TCM...

90kaps. 195kr


Kod Namn Värmande och Upprensande Detoxifierare PayPal
KP44

Cordyceps läkesvamp

Astachi Form

Huo Xiang Zheng Qi Wan Frigör ytan och Löser Mucus, Harmoniserar i abdomen. Vid infektioner med Feber, frusen, huvudvärk, diarré, ont i magen, illamående kanske kräkning. Kan finnas sötaktig smak i munnen, Används vid akuta magproblem som sommarsjuka, turistdiarré, maginfluensa, kräksjuka och andra mag/tarm infektioner.

200 piller 125kr

KP45

Reishi läkesvamp

Ping Wei San

Ping Wei San Löser Mucus samt harmoniser Mage/Tarm. Används bla. för gastrit, svullenhet, dålig matsmältnig, samt vissa infektioner i Mage/Tarmar tex. turistdiarré. Ofta använd som tilläggsformula vid problem med mag/tarm, seghet i muskler och kropp, trötthet och håglöshet, matsmältnings problem och liknande.

192 piller 94kr

KP46

upp_f

kinesiskt Örtpreparat Er Chen Wan

Er Chen Wan

Er Chen Wan Enligt TKM bra vid plegm, mucus, kronisk katarr, hud cystor. Kan finnas yrsel, illamående, kräkning, fullhetskänsla i bröstet, kronisk hosta med plegm. Ofta finns problem med öron, sinushålor och näsa och lungor, mage. Kan finnas viss tung huvudvärk, trög matsmältning, seghet, trötthet. Kan finnas livmoders och äggstocks cystor, noduler på sköldkörteln, svullna lymfkörtlar. Tungan har ofta en tjock beläggning och kan vara svullen, pulsen ofta hård eller mjuk som en svamp. Er Chen Wan är mycket vanlig som en tilläggs formula till andra Kinesiska patent

60 tabl. 145kr


Kod Namn Detoxifierande Kylande och Utrensande PayPal
KP47

Cordyceps läkesvamp

Minor B Form

Xiao Chai Hu Tang Denna örtformula är gjord för att kunna behandla ShaoYang problem. Symtom kan vara: Frusenhet växlar med feber känsla, frusenhet tydligare, torr i halsen, illamående, spänning eller smärta nedanför revben, irritation. Kan vara trött och seg. Efter en infektion som inte läkt ut, kan hålla på länge.

200 piller 125kr

KP48

Reishi läkesvamp

Clear The Gan

Long Dan Xie Gan Tang minskar Lever-hetta/eld, löser upp Mucus-Hetta i abdomen. Symtom kan vara: Smärtor nedanför revben, huvudvärk, röda, ömma ögon, irritation, kort stubin. Kan finnas, yrsel, nedsatt hörsel pga. svullenhet i öron. Speciellt kvinnor kan ha en smärtsam, svidande urin, svullen i könsområdet och kliar, ev. dillaluktande flytningar.

90kaps. 195kr

KP49

kinesiskt Örtpreparat Er Chen Wan

Zhen Zhu An Chuang Wan

Zhen Zhu An Chuang Wan Minskar toxisk hetta i huden, lungor och mage, även vid mucus-hetta samt vid hetta på blodnivå. Symtom kan vara: små röda eller vita utslag som noduler eller finnar i ansikte, nacke och övre del av rygg. Bra vid acne, tonårs-acne, roscacea, bölder och sår i hud, vid inflammationer i hårsäckar. Även bra vid eksem som har mycket utslag tex. plitar

192 piller 94kr

KP50

Cordyceps läkesvamp

Xia Zi Qing Dai Wan

Xia Zi Qing Dai Wan Används vid hudproblem med mucus och toxisk hetta. Tex. Psoriasis (mer det akuta skedet) och vid klåda, röda utslag, om det finns områden på huden som vätskar, vid fjällande erytem, det kan finnas röd-bruna områden, som blöder om man skrapar på huden.

192 piller 94kr

KP51

upp_g

Reishi läkesvamp

Jin Yu Di Dan Wan

Jin Yu Di Dan Wan Kan användas vid Toxisk Hetta, Vind-Hetta och mucus. Även vid Eksem då det finns värmekänsla eller stark värmekänsla och klåda, röda utslag, det kan finnas erytem och även en tjock och grov hud. Det är olika typer av eksem som örtprepratet används mest för.

192 piller 94kr


Kod Namn Mage/Tarm och Urinvägar PayPal
KP53

Cordyceps läkesvamp

Octo Form

Ba Zheng Pian är enligt TKM bra vid Fukt eller Fukt-Hetta, Toxisk Hetta i blåsa och urinvägar Möjliga Symtom: frekvent, smärtsam urin, trängningar, mörk urin, smärtor i abdomen vanliga. Kan finnas molnig urin, feber, känsla och hetta när kissar. ev. även torr i halsen. Minskar smärta, trängningar och inflammation i urinvägar, njurar. En betydligt starkare variant finns i Blue Poppy tabellen nr. BP02

60 tabl. 145kr

KP54

Reishi läkesvamp

Seven Peel

Qi Pi Yin Denna formula är speciell då den bara består 7 örters yttersta del (skal eller bark) och det gör den speciellt bra för att reglera och balansera Qi energi, stärker Mjälten och dessas förmåga att reglera och få ut mucus och överflödigt vatten ur kroppen. Örtprepratet används mest vid ödem. Kinesisk Medicin säger att Mjältens energikrets gör att vi tar upp och fördelar näringen från maten till olika organ och delar i kroppen.

90kaps. 195kr

KP55

kinesiskt Örtpreparat Er Chen Wan

Wu Ling San

Wu Ling San Finns nu i Blue Poppy tabellen nr. BP33. Stärker något matsmältning och ämnesomsättning, tar ut vatten. Används vid milda ödem, svårighet att kissa, nervös blåsa, mild ansamling av vatten i abdomen, som tillägg vid infektioner som ger blåsproblem, stopp i blåsa efter kirurgi. Vid snabb viktuppgång när samlar på sig vatten och ev. trött under dagen, efter mat etc.

192 piller 94kr

KP56

Urinvägsproblem

Bei Xie Fen Qing Yin

Bei Xie Fen Qing Yin Löser Fukt, stärker Njurens Yang. Möjliga symtom: Molnig, mjölkig urin, smärtor, trängningar, dropp, ansträngnings inkontinens, måste gå upp på natten. smärta eller ömhet i perineum. Ev. tjock vit eller mucusformad utsöndring i underliv. Kan finnas ömhet i ryggen. Kan finnas blek tunga med tjock vit beläggning. Används vid kroniska problem med urinvägar, blåsa, även vid vaginal svampinfektion och/eller flytningar. Passar ihop med KP44 Qian Lie Xian Wan. 5:1 koncentrat

250 tabl. 320kr

KP57

Prostata

Qian Lie Xian Wan

Qian Lie Xian Wan Prostata preparat. Renar ifrån kronisk fukt och toxisk hetta i nedre jiao och specifikt i prostata, vitliserar blodcirkulation, löser phlegm, minskar smärta. Vid förstorad prostata, kronisk prostait, smärtor i pung och perineum. Ofta finns men inte alltid en gulare beläggning på tungans nedre del.

60 tabl.145kr

KP58

kinesiskt Örtpreparat Er Chen Wan

Mai Zi Ren Wan

Ma Zi Ren Wan Cirkulerar energi (Qi), dränerar Hetta, löser förstoppning och även förstoppning med hård avföring som är svår att få ut. passar bra vid mer kronisk förstoppning och långvariga problem.

192 piller 94kr

KP59

Konstipation

Regularity Form

Run Chang Wan Fuktar upp tarmarna och sätter fart på peristaltik och används vid förstoppning. Möjliga symtom: förstoppning med uttorkning, livlös hud och naglar, torr i mun med en känsla av att vara törstig ofta eller mest hela tiden, tungan kan vara torr och pulsen tunn som en tråd. Örtformulan stärker Blod, Yin och fuktar upp i tarmarna. Starkare variant är Blue Poppys BP19 och P26 Tiger Pearls på Gu Syndrom

200 piller 125kr

KP60

Reishi läkesvamp

Mild Form

Bao He Wan Ger en bättre matsmältning. Används vid trög mage, svullenhet; fullhetskänsla efter mat. Kan finnas sura uppstötningar, illamående, försämrad aptit, lite smärta i magen, lös mage. Bra att ha med sig på resa.

200 piller 125kr

KP61

upp_h

kinesiskt Örtpreparat Er Chen Wan

Feiyan Tea

Feiyan Tea Har en effekt på ämnesom sättning och kan öka kroppens fettförbränning, förebygga blodklumpar och minska kolesteroI. Används också av de som vill minska blodfett och av personer som lider av kronisk förstoppning. Eftersökt av kvinnor som vill få tillbaka figuren efter graviditet, och personer som vill minska en "ölmage". Kan ge lös mage eller t.o.m. diarre första veckan, detta går som regel över, skulle det inte gå över efter ett par veckor så bör man sluta med teet.

20 påsar 190kr


Kod Namn Stress - Humör - stagnation PayPal
KP62

Cordyceps läkesvamp

Free & Easy Wanderer

Xiao Yao Wan Cirkulerar Lever Qi och Blod, stärker Mjälte och Blod. Symtom kan vara, spänning/smärta i sidor och nedanför revben, humör svängningar, irritation depressivitet, ömma bröst, brösknutor som kommer och går, P.M.S. och även oregelbunden menstruation och/eller för sen menstruatuion, Vid I.B.S. kronisk gastrit, kroniska spänningar i mage/tarm Kan finnas spännings huvudvärk, kroniska spänningar i nacke axlar, skuldror,s

90kaps. 195kr

KP63

Reishi läkesvamp

Free & Easy Wanderer +

Jia Wei Xiao Yao Wan för samma symtom som för Free & Easy men här finns också, värme och värmeflushar, mer irritation, kan även finnas, utslag, lät acne eller lätta eksem specieltt i samband med hormonella förändringar tex. vid menstruatuion, kan finnas ospecifik vaginit, kan finnas röda ögon ev. ömma ögon, kan finnas sinus problem. Finns det huvudvärk så är den ofta värre.

90kaps. 195kr

KP64

upp_i

kinesiskt Örtpreparat Er Chen Wan

Bupleurum Soothing Tea

Chai Hu Shu Gan Wan löser en Lever Qi stagnation. Vid premenstruell spänning, psykisk spänning, smärta i bröst och abdomen, humör, irritation, depressivitet, flanksmärtor, spänningsvärk, i nacke, axlar, skuldror, käkspänningar och ihopbitning av tänderna. Kan finnas ont i magen, abdomen, trög matsmältning, svullen mage, gaser, förstoppning kan alternera med diarre eller lös mage, kan finnas illamående. Ev. kalla fingrar och tår Symtomen blir ofta värre med stress, upprördhet och kan också växla med lugnare perioder. Används tex. vid I.B.S. nervös mage, gastrit, inflammation av gallblåsa, kronsik hepatit, fibrocystiska bröst och knölar, cystor i äggledare, oregelbunden menstruation, smärtsam menstrution, P.M.S., Bruxism.

90kaps. 195kr


Kod Namn Avspänning - Lugn - Sömn PayPal
KP65

Cordyceps läkesvamp

Spirit Quieting

An Shen Bu Xin Wan Stärkande för Yin och lugnar Shen. Avspännande och lugnande, kan finnas värmeflushar, dålig sömn, orolig sömn, irritation, rastlöshet, hjärtklappning och eventuellt panikattacker vis stress, ångest, Högt blodtryck, känslomässig högspänning, kan finnas röda ögon. Är uppbyggande och stärkande för nervsystemet.

90kaps. 195kr

KP66

Reishi läkesvamp

Zizyphus Form

Suan Zao Ren Wan Stärker Blod/Shen (psyke), minskar förhöjd intern värme. Symtom kan vara: svårt att sova, irritation, hjärt klappning, nattsvettning, känslomässig hög- spänning. kan finnas ångest, torr mun och hals, yrsel. Används också mycket som tillägg vid värre Menopause besvär.

60 tabl. 145kr

KP67

upp_j

kinesiskt Örtpreparat Er Chen Wan

Calm The Spirit

Bai Zi Zi Xin Wan Stärker Hjärt-blod och qi, kyler hetta i blodet, stärker hjärtats yin, lugnar shen, förbättrar blod-kvalitet allmänt. Använd vid sömnproblem, rastlöshet, hjärtklappning, nattsvettning, ångest, och drömstörd sömn. Används också vid koncentrations störningar, oklart intellekt, mental trötthet och för kort andning. Vid låg energi, rysningar, kyla i armar och ben, huvudvärk, yrsel, dåligt minne, agitation, mardrömmar, blekt matt, ansikte.

90kaps. 195kr


Kod Namn Nervsystem - Huvudvärk - Lever PayPal
KP68

Cordyceps läkesvamp

Jiang Ya wan

Jiang Ya Wan Ersätts med EW09 Krysantemum+3 i East & West tabellen. Lugnar stigande lever-yang och lever-vind, skingrar lever-hetta, tonifierar ch cirkulerar Blodet. Det kan finnas yrsel, högt blodtryck, kraftig huvudvärk, tryck bakom ögonen, illamående, rött eller lätt rött ansikte, sömnproblem, rastlöshet, kan finnas underliggande irritation, agressivitet, depresivitet, psykisk högspänning..

192 piller 94kr

KP69

Reishi läkesvamp

Tian Ma Gou Teng Wan

Tian Ma Gou Teng Wan Finns att köpa i Blue Poppy tabellen nr. BP29. Lugnar Levers funktionskrets, vid stigande Lever-Yang, intern Vind. Möjliga symtom: kraftig huvudvärk oftast på sidor, stelhet, smärta i nacke, skuldror, yrsel, illamående, hetta som flushar upp i ansikte, irritation, ilska, insomnia, spänningshuvudvärk, känsla av bedövning i armar/ben, sida av ansikte, tics, darrningar och spasmer. Används ofta vid migrän, essentiellt högt blodtryck, renalt högt blodtryck. Även vid kramptillstånd, sämre muskelkontroll och svaghet, försämrad finmotorik, hängande ögonlock, visuella störningar samt Preclampsia.

192 piller 94kr

KP70

Coriolus Läkesvamp

Tian Ma Wan

Tian Ma Wan Enligt TKM bra vid stigande Lever Yang, ofta huvudvärk, migrän, kan finnas synstörningar. Ev. en sensation att hetta går uppåt till huvudet och hettar i ansiktet. Ev. yrsel, stel nacke, axlar och skuldror. Kan finnas högt blodtryck, iritation, agression och sömnstörningar. Tungan kan vara röd och pulsen hård och snabb. Ofta använt vid migrän, renalt och essentiellt högt blodtryck samt högt blodtryck vid graviditet. Focala problem med nervsystemet tex. svaghet i armar, ben, pares, hemiplegia. Vid mild epilepsi

192 piller 94kr

KP71

upp_k

Maitake Läkesvamp

Bambu Pills

Wen Dan Wan örtformel vid insomnia och ångest, nervositet speciellt när det finns plegm eller plegm-hetta: Symtom kan vara: yrsel, sömnlöshet, hjärtklappning, ångest, panikattacker och speciellt när det också finns symtom som, hunger, illamående och/eller kräkningar med en bitter smak i munnen. En klinisk studie i Kina fann att det gick att behandla generell ångest och ångest attacker med denna örtformel. Samma formula men starkare finns i Blue Poppy tabellen nr. BP31

200 piller 125kr


Kod Namn Hjärta - Cirkulation - Leder PayPal
KP72

Cordyceps läkesvamp

Huo Xue Tong Mai Wan

Huo Xue Tong Mai Wan Ersätts av BP23 i Blue Poppy tabellen. Vitaliserar blodcirkulationen, öppnar meridianer och blodkärl, lättar upp tryck i bröstet, lindrar smärtor. Används: dålig cirkulation i hjärtats kranskärl, angina, arterioscleros, högt blodtryck, kronisk skarp huvudvärk. Används även vid kronisk typ P.M.S. smärtsamma menstruationer, klumpar, även mindre problem med myom, knutor, ansamlingar i livmoder och endometrium.

192 piller 94kr

KP73

Reishi läkesvamp

Xue Fu Zhu Yu Wan

Xue Fu Zhu Yu Wan Vid värre Blodstagnation både akut och kroniskt. Möjliga symtom: smärtsam mens, oregelbunden menstruation, mörkt mensblod, klumpar, abdominell smärta, förhårdnader/myom i abdomen. Kan finnas ett obehag/tryck i bröstet, cyanos på läppar och naglar, kalla händer, angina, hjärtklappning, kronisk migrän, smärtor efter bältros. Om stagnationen funnits länge finns ofta värmekänsla. Samma formula men starkare i Blue Poppy tabellen nr. BP36.

200 piller 125kr

KP74

Coriolus Läkesvamp

Flex Form

Xiao Huo Luo Wan Detta örtpreparat kan användas som en smärtstillare på kort sikt, för värre smärtor i huvud, led och muskelvärk, även vid smärta som hugger, fixerad värk, värre smärta i kroppen dock ej vid smärtor pg. av matsmältnings-problem. Har en värmande effekt i kroppen, sätter fart på blodcirkulationen, används ofta som tilläggspreparat för smärtproblematik av olika slag.

60 tabl. 145kr

KP75

upp_L

Maitake Läkesvamp

Angelica Pubescens

Du Hua Ji Sheng Wan löser upp och driver ut Vind/Fukt, minskar ledsmärta, stärker Qi/Blod, stärker Lever/Njure. Ledvärk, värk i nedre rygg/knän, försämrad rörlighet i leder, känsla av frusenhet, känsla av domning i leder, okänslighet i hud/muskler.

90kaps. 195kr


East & West

Chaga Svamp Specialerbjudande

kod namn effekter på hälsan PayPal
EW01

Poria/Hoelen, läkesvamp

Cordyceps +6

Cordyceps +6 Örtformula som innehåller sju stycken örter. Kanelbark med Cordyceps och Kinesisk Snärja har en värmande, stimulerande effekt på psyke, potens och fertilitet. Schisandra och Kinesisk Bergsyams stärker upp vävnad och kroppsvätskor och minskar läckage. Bergsyams stärker även digestiv funktion och lungor. Gojibär stärker blodbildning och essans. Läkesvampen Poria stärker Qi energi och hjälper till att balansera de andra örterna samt minskar fukt.

60kaps. 165kr

EW02

Chaga Läkesvamp från Siberien

Reishi +1

Reishi +1 Innehåller Läkesvampen Reishi och Astragalus örten Båda dessa stärker och bygger upp Immunförsvaret och Qi energi samt förbättrar blodbildning. Denna formula kommer bäst till sin rätt när den tas en längre tid och den passar bra som som tillägg till andra örtformler.

60kaps. 165kr

EW03

Agaricus Läkesvamp stark på tumörer

Gojibär +5

Gojibär +5 innehåller sex örter och som helhet stärker de Yin och Psyke. Gojibär, Preparerard Rehmannia Rot och Sibirisk Rams har en uppbyggande stärkande effekt på nerver blodbildning, slemhinnor, Lever. Schisandra stärker psyke och stramar upp vävnad. Kinesisk Bergsyams stärker Qi energi och det gör också läkesvampen Poria som också hjälper till att minska vatten i vävnader.

60kaps. 165kr

EW04

Lejonman Läkesvamp för nervsystem

Schizandra +3

Scizandra +3 innehåller fyra örter och som helhet har de en avspännande och viss lugnade effekt på psyke och tas de en längre tid också en grundande efffekt. Reishi stärker och lugnar och understödjs av Schisandra och läkesvampen Poria i detta. Lakritsrot balanserar de andra örterna samt med Poria tonifieras energi och matsmältning.

60kaps. 165kr

EW05

Tremella läkesvamp för lungor, vävnad

Timjan +5

Timjan +5 innehåller sex örter och som helhet minskar de ansamling av mucus, plegm och minskar mängden vatten i kroppens vävander. Timjan och Enbär arbetar tillsammans för att lösa mucus, plegm och vatten och effekten befrämjas av skalet av Tangerin och läkesvampen Poria samt Ingefära medan honungsfriterad Lakritsrot stärker Energi och hjälper till att skapa balans mellan örterna.

60kaps. 165kr

EW06

Lejonman Läkesvamp för nervsystem

Rosmarin +7

Rosmarin +7 innehåller åtta örter och som helhet löser de stagnation och befrämjar det fria flödet av energi och minskar en hyperaktiv yang (tex. stress, humör, spänning huvudvärk.) Rosmarin samt Citronmeliss vitaliserar energi och cirkulation, minskar en hyperaktiv yang och de understöjds i detta av Pepparmynta. Kinesisk Kvanne, Codonopsis och Poria är stärkande både för Qi energi och Blodbildning. Ingefära och Lakritsrot harmoniserar de andra örterna.

60kaps. 165kr

EW07

Tremella läkesvamp för lungor, vävnad

Gurkmeja +4

Gurkmeja +4 innehåller 5 örter och som helhet löser de en stagnation av Qi energi och blodcirkulation (symtom kan vara smärtor och huvudvärk, angina och hjärtklappning, kärlkramp menstruationsproblem m.m.) Gurkmeja löser stagnation och vitaliser cirkulation och stöds av Kinakvanne i detta som också tonifierar blodbildning. Kanel öppnar meridianer och assisterar Gurkmeja och Kinakvanne. Poria och Lakrits stärker Qi energi och harmoniserar.

60kaps. 165kr

EW08

Agaricus Läkesvamp stark på tumörer

Kanel +4

Kanel +4 vitaliserar och sätter fart på cirkulation av energi och blod samt löser stagnation. Nyponros och Gurkmeja vitaliserar blod och löser blodstas, Kinakvanne bidrar till de efekterna samtidigt som den är närande för blodet. Kanel öppnar meridianer och bidrar också till den vitaliserande stagnationslösande effekten av örtern ovan. Läkesvampen Poria stärker Qi energin och minskar mucus i vävnader.

60kaps. 165kr

EW09

Lejonman Läkesvamp för nervsystem

krysantemum +3

Krysantemum +3 Lungar en del Yang funktioner som kan bli hyperaktiva och minskar extern och intern Vind. läkesvampen Armillaria minskar intern Vind (TKM term) och tillsammans med Lavender och Krysantemum minskar hyperaktivtet av Yang (tex. migrän, spänning, värk i huvud, nacke, axlar, yrsel, tics, darrningar, bedövning känsla). Krysantemum minskar också en ökad intern värme och hetta speciellt i övre del av kroppen. Läkesvampen Poria stärker energi (Qi) och minskar mucus och vatten i kroppen.

60kaps. 165kr

EW10

Tremella läkesvamp för lungor, vävnad

Maskros +3

Maskros +3 Minskar Mucus-hetta och Toxisk hetta (TKM termer för olika infektioner och mikrobiell samt metabolisk toxikos). Makros och Asiatisk kaprifol minskar kraftigt toxisk hetta och Maskros tillsammans med barken av Poria minskar Mucus-hetta. Lakritsrot miskar hetta och stärker energi.

60kaps. 165kr

EW11

Lejonman Läkesvamp för nervsystem

Kaprifol +7

Kaprifol +7 är ett örtpreparat mot Vind-Hetta: förkylning, influensa, halsinfektion och andra luftvägsinfektioner. Salvia, Japansk mynta, Krysantemum, Fläder frigör ytan och startar svettning som minskar feber och får ut infektionstoxiner samt verkar på virus, bakterier. Asiatisk Kaprifol och Maskros minskar feber mer direkt och är också anti inflammatoriska, antivirala och antibakteriella och Lakritsrot ökar denna effekt samt har en lenande efekt på slemhinnor och stärker försvarets energi.

60kaps. 165kr

EW12

Tremella läkesvamp för lungor, vävnad

Fläder +5

Fläder +5 Är ett örtpreparat mot Vind-Kyla: förkylningar och andra luftvägsinfektioner där det finns mer frusenhet än feber och värme, näsan rinner eller täppt, huvudvärk i bakhuvudet, stelhet i nacke m.m. Kanel, färsk Ingefära, Fläder och Salvia frigör ytan och startar svettning, minskar frusenhet och feber om det finns någon och Salvia ökar effekten. Salvia med honungsfriterad lakritsrot och Kinesisk Skogsdadel stärker Qi energi och minskar den effekt som infektion har på vitaliteten.

60kaps. 165kr

Blue Poppy

kod namn Blue Poppy Klassiska Patent PayPal
BP01

Pollengranulat

Ba Zheng Tang

Eight Pearls Decoction Enligt TKM bra vid underskott på Energi och Blod Kan Finnas: Blekt ansikte, läppar och tunga, bleka, sköra naglar ev. spricker lätt också, försvagad muskeltonus, dålig vitalitet, allmänt trött och tappar energi under dagen (ev. utmattad i perioder), svag i armar/ben ev. kan finnas viss bedövningskänsla som kommer och går Kan finnas yrsel vid stående, vissa synproblem, anemi, anorexi, hjärtklappning. Kan finnas kroniska spänningar i huvud, nacke, axlar, matt huvudvärk som blir värre vid utmattning/trötthet. Används även vid för liten menstruation, utebliven eller oregelbunden mens, matta smärtor i abdomen som lättar vid värme/tryck, utmattning och/eller dålig lactation efter födsel. mild bödning mellan perioder, infertilitet. Svaghet efter operation, efter för stora blödningar 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP02

Pollen Tabletter

Ba Zheng San

Eight Correcting Powder enligt TKM bra vid akuta urinvägs infektioner, frekvent, smärtsam urin, trängningar, mörk urin, smärtor i abdomen vanliga. Kan finnas molnig urin, feber, känsla och hetta när kissar. ev. även torr i halsen. I TCM säger man att preparatet renar från toxisk hetta, minskar smärta, trängningar. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP03

Propolis Tabletter

Ban Xia Xie Xin Tang

Pinella Drain the Hearth Decoction Enligt TKM bra vid Fukt-Hetta i mage/tarm när finns svaghet i Mjälten. Harmoniserar magens funktioner, stärker matsmältning, närinsupptag och energi, renar från hetta och mucus, i mage, tarmar, löser upp plegm, minskar svullenhet, spänningar. Indikerad vid akut illamående, kräkning, diarré med dålig lukt, trötthet, orkeslöshet. akut och kronisk gastrit, iritabel colon, kolit, chrons sjukdom. kan finnas tjock slemmig beläggning på tungan som också kan vara svullen med tandmärken på sidorna samt en snabb puls. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP04

Propolis Kapslar

Bu Zhong Yi Qi Tang

Supplement the Center & Bost the Qi Decoction Enligt TKM tonifierar Qi energi och Yang funktioner. Förbättrar vitalitet, energi, muskeltonus, vid prolapser, kronisk diarre. Bra vid dåligt immunförsvar. Skydddar och stimulerar immunförsvaret och benmärgen hos personer som får behandling mot cancer. Vid intern värme på morgon ev. på dagen efter ansträning eller utmattning. Vid lågt blodtryck, hypoglykemi, prolaps av livmoder, funktionell blödning ifrån livmoder, inkoninens av urin efter födsel, anemi, postviralt syndrom, feber av okänt ursprung. kronisk hepatit, låga värden på vita blodkroppar. Används mycket för återhämtning efter infektioner, vid utmattning etc. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP05

Propolis Karameller

Chai Hu Mu Li Long Gu Tang

Bupleurum, Oyster Shell & Dragon Bone Decoct Enligt TKM bra för att lugna sinnet, vid panik attacker, vid stress, psykisk högspänning, kroppslig spänning, irritation, ångest, hjärtklappning, sönmnproblem, vid bipolära problem, kraftig upprördhet, mentala störningar, drog abstinens, rökavänjning. Vid känsla av fullhet i bröst eller i hela kroppen, tunghet gastrit, sura uppstötningar, huvudvärk. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP06

Propolis Flytande extrakt

Chai Hu Shu Gan San

Buplerum Course the Liver Powder Enligt TKM löser den Lever Qi stagnation. Vid premenstruell spänning, psykisk spänning, smärta i bröst och abdomen, humör, irritation, depressivitet, flanksmärtor, spänningsvärk, i nacke, axlar, skuldror, käkspänningar och ihopbitning av tänderna. Kan finnas ont i magen, abdomen, trög matsmältning, svullen mage, gaser, förstoppning kan alternera med diarre eller lös mage, kan finnas illamående. Ev. kalla fingrar och tår Symtomen blir ofta värre med stress, upprördhet och kan också växla med lugnare perioder. Används tex. vid I.B.S. nervös mage, gastrit, inflammation av gallblåsa, kronsik hepatit, fibrocystiska bröst och knölar, cystor i äggledare, oregelbunden menstruation, smärtsam menstrution, P.M.S., Bruxism. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP07

Is-komplex bra energihöjare samt för immunitet

Dan Zhi Xiao Yao San

(Jia Wei Xiao Yao San) - Moutan & Gardenia Rambling Powder Enligt TKM cirkulerar Lever Qi/Blod, stärker Mjälten. Symtom kan vara: spänning/smärta i sidor, nedanför revben, humör svängningar, irritation depressivitet, ömma bröst, brösknutor som kommer och går, P.M.S. oregelbunden menstruation och/eller för sen menstruation, Vid I.B.S. kronisk gastrit, kroniska spänningar i mage/tarm, spännings huvudvärk, kroniska spänningar i nacke axlar, skuldror. värme och värmeflushar, mer irritation, kan även finnas, utslag, lät acne eller lätta eksem specieltt i samband med hormonella förändringar tex. vid menstruation, kan finnas ospecifik vaginit, kan finnas röda ögon ev. ömma ögon, kan finnas sinus problem. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP08

Is-komplex bra energihöjare samt för immunitet

Du Huo Ji Sheng Tang

Angelica pubescens & Taxillus Decoction Enligt TKM löser upp och driver ut Vind/Fukt, minskar ledsmärta, stärker Qi/Blod, stärker Lever/Njure. Ledvärk, värk i nedre rygg/knän, försämrad rörlighet i leder, känsla av frusenhet, känsla av domning i leder, okänslighet i hud/muskler. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP09

Is-komplex bra energihöjare samt för immunitet

Er Chen Tang

Two Aged (Ingredients) Decoction Enligt TKM bra vid plegm, mucus, kronisk katarr, hud cystor. Kan finnas yrsel, illamående, kräkning, fullhetskänsla i bröstet, kronisk hosta med plegm. Ofta finns problem med öron, sinushålor och näsa och lungor, mage. Kan finnas viss tung huvudvärk, trög matsmältning, seghet, trötthet. Kan finnas livmoders och äggstocks cystor, noduler på sköldkörteln, svullna lymfkörtlar. Tungan har ofta en tjock beläggning och kan vara svullen, pulsen ofta hård eller mjuk som en svamp. Er Chen Wan är mycket vanlig som en tilläggs formula till andra örtformler. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP10

Is-komplex bra energihöjare samt för immunitet

Ge Xia Zhu Yu Tang

Below The Diaphragm Dispel Stasis Decoction Enligt TKM Vitaliserar Blod och cirkulation, löser upp blodstas, cirkulaerar Qi-energi, minskar smärta. Möjliga symtom: Ansamlingar i abdomen som syns vid liggande, spänning, Irritation, och/eller skarp smärta i hypokondriet, trög matsmältning, konstipation eller kronisk diarré, morgondiarré, mjuka cystliknannde ansamlingar i abdomen, ev. hårda cystor, oregelbunden menstruation, amenorre, dysmenorre, bröstspänningar, tungan kan vara ha en purpurton med lila fläckar på sidan. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP11

Is-komplex bra energihöjare samt för immunitet

Gui Zhi Fu Ling Wan

Cinnamon Twig & Poria Pill Enligt TKM vitaliseras blod och cirkulation och blodstagnation motverkas. Balanserar menstruation, och motverkar ansamling och klumpar som kan vara smärtande eller ömma ofta vid tryck. Kan finnas dysmenorre, amenorre, fibroider. Kan ha funnits stagnation av blod under gravidet, smärta och spasmer, efter födsel kan moderkaka vara kvar och blödning. Används vid oregelbunden menstruation, endometrios, Bäcken inflamammation, myom i livmoder, ovariska cystor, infertilitet. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP12

Is-komplex bra energihöjare samt för immunitet

Jin Gui Shen Qi Wan

Golden Cabinet Kidney Qi Pills Stärkande för Njurens Yang och Yin. Innehåller samma örter som Liu Wei Di Huang Wan (KP19 Six Flavour) plus två örter som stimulerar yang energi och örtpreparatet används ofta vid menopuase och andra tillstånd av Yin svaghet där det också finns symtom på vatten i vävnad tex. vatten som samlas i vävnader som i fötter och stimulerar också en lätt ökning av kroppsvärme samtidigt som den är stärkande för Yin, brist på Yin visar ofta som en viss förhöjd kroppsvärme. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP13

Is-komplex bra energihöjare samt för immunitet

Liu Jun Zi Tang

Six Gentlemen Decocotion Enligt TKM en bra tonic, stärker matsmältning och näringsupptag. Om tas under en tid stärker örtprepratet lungfunktion. Om matsmältning, lungfunktion blir försvagade så blir det svårt för en person att generera energi. Detta orsakar trötthet, håglöshet, viktökning eller avmagring, anfåddhet, lös avföring, sämre minne, sämre immunförsvar, blekt ansikte, ev. kan det bildas ödem och ge upphov till en mängd andra problem. Löser stagnation samt Plegm, mucus, hjälper till att få bort överflödigt vatten/mucus i vävnad som ofta ger trötthet och håglöshet. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP14

Is-komplex bra energihöjare samt för immunitet

Liu Wei Di Huang Wan

Six Flavors Rehmannia Pills Enligt TKM stärker Njure och Lever Yin. ömhet/svaghet i lumbalrygg, mild nattsvettning, mild rastlöshet, värmeflush kväll/natt, heta händer/fötter, rastlösa ben. Kan finnas yrsel, lätt tinnitus, sämre hörsel, törst, torr mun, torra slemhinnor. Används bla. vid menopaus, diabetes, arterioskleros, utebliven menstruation, utebliven ägglossning, impotens. Vid högt bltr. hyperthyriodism, långsam utveckling hos barn, atrofi och/eller inflamammation av synnerv. Även vid kroniska urinvägsproblem som tex; kronisk njurinflammation och glomerus inflammation, blåsor i njure som beror på svaghet i Yin som vilket oftast uppträder i övre medelåldern och hos äldre. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP15

Is-komplex bra energihöjare samt för immunitet

Long Dan Xie Gan Tang

Gentiana Drain the Liver Decoction Enligt TKM minskar Lever-hetta/eld, löser upp Mucus och Hetta i abdomen. Kan finnas smärtor nedanför revben, huvudvärk, röda, ömma ögon, irritation, kort stubin, yrsel, nedsatt hörsel pga. svullenhet i öron. Speciellt kvinnor kan ha en smärtsam, svidande urin, vara svullna i könsområdet och ha klåda, eventuellt finns illaluktande flytningar. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP16

Is-komplex bra energihöjare samt för immunitet

Ping Wei San

Level the Stomach Powder Löser Mucus samt harmoniser Mage/Tarm. Används bla. för gastrit, svullenhet, försämrad matsmältning och även vissa infektioner i Mage/Tarmar tex. turistdiarré. Ofta använd som tilläggsformula vid problem med mag/tarmar, seghet i muskler och kropp samt trötthet och håglöshet, matsmältnings problem och liknande problematik. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP17

Is-komplex bra energihöjare samt för immunitet

Qi Ju Di Huang Wan

Lycium & Chrysanthemum Rehmannia Pills Enligt TKM stärker Njure och Lever Yin, minskar nattsvettning, mild rastlöshet, värmeflush kväll/natt, heta händer/fötter, rastlösa ben. Kan finnas yrsel, lätt tinnitus, sämre hörsel, törst, torr mun, torra slemhinnor. Används bla. vid menopaus, diabetes, arterioskleros, utebliven menstruation, utebliven ägglossning, impotens. Vid högt bltr. hyperthyriodism, långsam utveckling hos barn, atrofi och/eller inflamammation av synnerv. Även vid kroniska urinvägsproblem som tex; kronisk njurinflammation och glomerus inflammation, blåsor i njure i övre medelåldern och åldringar. Vid dimsyn, torra ögon, kan vara lite röda också, ljuskäslighet, rinnande ögon när det blåser och det kan även finnas smärta i ögon. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP18

Is-komplex bra energihöjare samt för immunitet

Qing Qi Hua Tan Tang

Clear the Qi & Transform Phlegm Decotion Enligt TKM Minskar hetta i lungor, löser Slem, reglerar Qi, minskar Hosta. Löser upp slem och tjockt färgat slem som är svårt att få ut, minskar tryck, spänning i bröstet. Kan också finnas illamående/kräkning och tungt att andas, liten gul/röd urin. Används bla. som tilläggsformula vid akuta luftvägsinfektioner när de ger akuta lungproblem. Annars används tex. vid akut och kronisk bronkit, lunginflammation, kikhosta, bronkial astma, bronkiekatasi (problem i säckar i luftrörens nedersta del), kronisk sinuit. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP19

Is-komplex bra energihöjare samt för immunitet

Run Chang Wan

Run Chang Wan - Moisten the Intestines Pills Enligt TKM Fuktar upp tarmarna och sätter fart på peristaltik och används vid förstoppning. Symtom kan vara: förstoppning med uttorkning, livlös hud och naglar, torr i mun med en känsla av att vara törstig ofta eller mest hela tiden, tungan kan vara torr och pulsen tunn som en tråd. Örtformulan stärker Blod, Yin och fuktar upp i tarmarna. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP20

Is-komplex bra energihöjare samt för immunitet

Shao Fu Zhu Yu Tang

Lower Abdomen Dispel Stasis Decocotion Enligt TKM vitaliseras Blod och energi cirkulation vilket löser stagnation. Värmer och reglerar menstruation, öppnar upp sidogrenar i meridianer, öppnande vid smärtsam obstruktion. Indikerad vid smärta, kännbara ansamlingar och knutor i abdomen som kan smärta eller inte, vid smärta i abdomen och/eller spänningar, vid smärta, ömhet i nedre rygg, vid spänning, tryck i nedre abdomen under menstruation. Vid frekvent menstruation 3-5 gånger per månader, mörkt purpurfärgat blod vanligen med klumpar, ovanliga livmoder blödningar med ömhet i abdomen, vita vaginala flytningar, aversion mot kyla, och frusen i armar ben, blek tunga. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP21

Is-komplex bra energihöjare samt för immunitet

Shao Yao Gan Cao Tang

Peony & Licorice Decoction Enligt TKM balanseras Lever, Blod, kroppsvätskor och Yin tonifieras, kramper lindras, smärta lindras, mellandelen av kroppen (mellan Jiao). Indikerad vid: smärta associerad till spasm och kramper i muskler och inre glatt muskler. Används ofta när krampar beroende på att försvagad Lever Blod och Yin inte tillför näring och fukt till senor, muskler etc. Bra där finns olika muskel spasmer och/eller kramp. Besvären kan finnas i epigastriet, abdomen, nacke och övre rygg, i vader och vid rastlösa ben, skrivkramp, beroende på feber och uttorkning, muskelspasm, mellan revben, i hela kroppen, i urinblåse och gallblåsekolik, spasm och/eller kramp i livmoder och blodkärl. Används också vid Policystiska ovarier. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP22

Is-komplex bra energihöjare samt för immunitet

Shen Ling Bai Zhu San

Ginseng Poria & Atractylodes Powder Enligt TKM ofta bra när det finns kroniska problem med vitalitet, näringsupptag och ämnesomsättning. Örtpreparat som detta som stärker näringsupptag är också ofta bra för att öka muskelmassa. Symtom kan vara: Lös i magen eller t.o.m. diarré, dålig aptit, svag/seg i muskler, trötthet, ev. utmattning Kan finnas matt blekhet eller gul i ansiktet, avmagring, tryck och spänning i bröst och abdomen. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP23

Is-komplex bra energihöjare samt för immunitet

Shen Tong Zhu Yu Tang

Generalized Pain Dispel Stasis Decoction Enligt TKM vitaliserar cirkulation av Blod och Qi-energi, löser Blodstagnation i meridianer, kärl och smärtsam stagnation, lindrar smärta, ledvärk, muskelsmärta i nacke, skuldror, armbåge, midja, armar, ben, nedre rygg och allmänt i hela kroppen. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP24

Is-komplex bra energihöjare samt för immunitet

Sheng Mai San

Engender the Pulse Powder Enligt TKM tonifierar Qi/Yin specielllt i Lungorna, Mage och Hjärtat. Fuktar vid torrhet, stoppar överdrivna svettningar, befrämjar produktion av kroppsvätskor. Används ofta efter en värre luftvägsinfektion som torkat ut lungor, hals, mage etc. eller vid kroniskt uttorkade lungor/mage pg. av sjukdom, vid rökning, hosta, väsande andning pg av uttorkning samt vid hjärtproblematik som präglas av uttorkning, dålig cirkulation pg. av svag blodbildning. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP25

Is-komplex bra energihöjare samt för immunitet

Shi Quan Da Bu Tang

Ten Completely (and) Greatly Supplementing Decoction Enligt TKM tonifieras Yang och Qi-energi, värmer och stärker Blod. Indikerad vid: Livmoder blödning, oregelbunden mens, flytningar, anemi. Vid frusenhet, avkylda armar, ben. Anorexi, håglöshet, allmän trötthet, svag i ben och knän, anfåddhet, klen hosta, sämre syn efter längre sjukdom, kronisk sjukdom, hjärtklappning, insomnia, ångest. tungan blek och ansikte blekt eller gulblekt. Kan finnas förgrovad hud, yrsel, nattliga uttömningar, natsvettning, värmekänsla som kommer och går. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP26

Is-komplex bra energihöjare samt för immunitet

Si Jun Zi Tang

Four Gentlemen Decocotion Enligt TKM en bra tonifierare, stärker matsmältning och näringsupptag. Om tas under en tid stärker örtprepratet lungfunktionen. Om matsmältningen och lungfunktion blir försvagade så blir det svårt för en person att generera energi. Detta orsakar trötthet, håglöshet, viktökning eller avmagring, anfåddhet, lös avföring, sämre minne, sämre immunförsvar, blekt ansikte, ev. kan det bildas ödem och ge upphov till en mängd andra problem. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP27

Is-komplex bra energihöjare samt för immunitet

Si Wu Tang

Four Materials Decoction Enligt TKM tonifierar och reglerar Blod. Indikerad vid: Anemi, synsvaghet, torra ögon, torr hud, torrt hår, kronisk klåda i huden vid eksem, dermatit, psoriasis, diabetessår, liggsår, sår som läker långsamt. Ofta använd vid oregelbunden mens, liten mens, utebliven mens, svaghet under gravidditet och svaghet efter graviditet, yrsel, infertilite, när lactation är för liten. Kan finnas problem med naglar, muskelspänningar och tendens till konstipation. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP28

Is-komplex bra energihöjare samt för immunitet

Tao Hong Si Wu Tang

Persica & Carthamus Four Materials Decoction Enligt TKM tonifierar och reglerar Blod. Anemi, synsvaghet, torra ögon, torr hud, torrth hår, kronisk klåda i hud vid eksem, dermatit, psoriasis, diabetessår, liggsår, sår som läker långsamt. Ofta som tillägg vid oregelbunden mens, liten mens, utebliven mens, kan finnas mild till medelsvår smärta vid menstruation. Vid svaghet efter graviditet, yrsel, infertilitet, minskad lactation. Problem med naglar, eventuellt problem med muskelspänningar, kan finnas tendens till konstipation. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP29

Is-komplex bra energihöjare samt för immunitet

Tian Ma Gou Teng Yin

Gastrodia & Uncaria Beverage Enligt TKM Lugnar leverns energi, minskar intern vind och en stigande lever-yang. När det finns kraftig huvudvärk, (oftast temporal och vertikal) stelhet, smärta inacke, skuldror, yrsel, illamående, hetta som flushar upp i ansikte, irritation, ilska, insomnia, visuella störningar (kan finnas ett rött, blodfyllt ansikte lite som en panna under övertryck). Även vid bedövningskänsla, kraftig spänningshuvudvärk, paralys i armar/ben, tics, darrningar och spasmer. Kan användas tex. vid migrän, essentiellt högt blodtryck, renalt högt blodtryck. Även kramptillstånd, vissa isolerade obalanser i nervsystemet. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP30

Is-komplex bra energihöjare samt för immunitet

Tian Wang Bu Xin Dan

Heavenly Emperor Supplement the Heart Elixir Enligt TKM Stärker Yin och Blod, Hjärta/Shen. Vid värme flushar, natt svettning, irritation, sömnlöshet eller rastlös sömn, svårt att koncentrera sig, glömmer lätt,ångest ibland med hjärt klappning, trötthet eller utmattning. kan finnas små sår på tungan och i munnen.Detta preparat används mycket vid stress och speciellt kronisk stress samt ADHD och svårighet att koppla av även hos yngre. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP31

Is-komplex bra energihöjare samt för immunitet

Wen Dan Tang

Warm the Gallbladder Decoction Enligt TKM örtformel vid insomnia och ångest, nervositet speciellt när det finns plegm eller plegm-hetta: Symtom kan vara: yrsel, sömnlöshet, hjärtklappning, ångest, panikattacker och speciellt när det också finns symtom som, hunger, illamående och/eller kräkningar med en bitter smak i munnen. En klinisk studie i Kina fann att det gick att behandla generell ångest och ångest attacker med denna örtformel. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP32

Is-komplex bra energihöjare samt för immunitet

Wen Jing Tang

Warm the Channels (or Menses) Decoction Enligt TKM stärker Qi/Blod, värmer vid kyla, minskar kyla i livmoder, underliv, bra vid stagnerat blod. Indikerad vid: torr mun och läppar, blek tunga. Vid känsla av kyla i nedre abdomen, sval vid beröring, bättre med värme och ev. tryck. Smärtor, ömhet vid svanskota, nedre rygg kan bli värre efter menstruation och trötthet. Eventuellt mild, långvarig blödning från livmoder, perioder långa, blodet kan vara mörkt, med klumpar. eventuell tunn, vattning flytning. Används vid oregelbunden, utebliven och smärtsam menstruation (smärtan i detta fall kommer sig av nedkylningen som ger stagnation som ger smärtan), milda livmodersblödningar, lånvarig blödning efter missfall, abort. Kronisk inflammation i bukhinna, bäcken. Örtprepratet vanligt vid infertilitet. Kan finnas problemnaglar, muskelspänningar och tendens till konstipation. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP33

Is-komplex bra energihöjare samt för immunitet

Wu Ling San

Five (Ingedients) Poria Powder Enligt TKM Stärker något matsmältning och ämnesomsättning, tar ut vatten. Används framförllat vid milda ödem, svårighet att kissa, nervös blåsa, mild ansamling av vatten i abdomen, fotknölar. Även som Stödformel vid infektioner i blåsa, urinvägar. Vid stopp i blåsa efter kirurgi. Vid snabb viktuppgång när samlar på sig vatten, kan finnas trött under dagen, efter måltid. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP34

Is-komplex bra energihöjare samt för immunitet

Xiao Chai Hu Tang

Minor Bupleurum Decoction Enligt TKM en örtformula som är gjord för att kunna behandla ShaoYang problem. Symtom kan vara: Frusenhet som växlar med feber känsla, frusenhet kan var tydligare än feber, torr i halsen, illamående, spänning eller smärta nedanför revben, irritation. Kan finnas trötthet och seghet. Används ofta efter en infektion som inte läkt ut, utan behanling kan besvären hålla på länge. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP35

Is-komplex bra energihöjare samt för immunitet

Xiao Yao Wan

Rambling Powder Enligt TKM Cirkulerar Lever Qi och Blod, stärker Mjälte och Blod. Indikerad vid: spänningar, smärtor i sidor och nedanför revben, vid humör svängningar, irritation depressivitet, ömma bröst, brösknutor som kommer och går, P.M.S. och även oregelbunden menstruation och/eller för sen menstruation, Vid I.B.S. kronisk gastrit, kroniska spänningar i mage, tarmar. Kan finnas spännings huvudvärk, kroniska spänningar i nacke axlar, skuldror. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP36

Is-komplex bra energihöjare samt för immunitet

Xue Fu Zhu Yu Tang

Blood Mansion Dispel Stasis Enligt TKM används vid kraftig blodstagnation, vid akut eller kronisk. Indikerad vid: smärtor vid menstruation, vid oregelbunden menstruation, vid mörkt mensblod, klumpar, abdominell smärta, förhårdnader, myom i abdomen. Även om det finns obehag/tryck i bröstet, cyanos på läppar och naglar, kalla händer, hjärtklappning, angina, kronisk migrän, smärtor efter bältros. Om stagnationen funnits länge finns ofta värmekänsla. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP37

Is-komplex bra energihöjare samt för immunitet

Yi Guan Jian

One Link Decoction Enligt TKM berikar och tonifierar Njurens och Leverns Yin, balanserar och jämnar ut flödet av Lever Qi-energi, bra för magen. Indikerad vid: Svaghet i Lever Yin med Qi stagnation. Gnagande och/eller sug efter mat, krampande matt smärta och/eller spänning i epigastriet, hypokondriet (nedanför revben) och bröstet. Vid torr och/eller uttorkad mun och hals, sura uppstötningar, ev. bitter smak i munnen, torra irriterade ögon. Svårt att sova, sömnlöshet. Tungan kan vara röd, utan beläggning i mitten och på kanter. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP38

Is-komplex bra energihöjare samt för immunitet

You Gu Yin

Right Restoring Beverage Enligt TKM ett värmande och starkt tonifierarande örtpreprat för Njurens Yang, Blod och Jing essansen. Indikerad vid: stor trötthet eller känsla av uttmattnings, tycker inte om kyla, söker värme, kalla armar och ben, värk i nedre rygg, svag i knän eller ben, infertilitet, impotens, frigiditet. Kan finnas lös avföring, dropp och/eller anstränings inkontinens, ödem i ben. Örtprepratet mcyket använt tillsammans med BP41 Left Restoring Beverage. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP39

Is-komplex bra energihöjare samt för immunitet

Zhi Bai Di Huang Wan

Anemarrhena & Phellodendron Rehmannia Pills Enligt TKM stärker Njure och Lever Yin. Indikerad vid: ömhet, svaghet i lumbalrygg, rastlöshet, kraftigare värmeflushar speciellt kväll/natt, värre nattsvettning, rastlöshet, torr mun, hals, torra slemhinnor, heta händer/fötter, rastlösa ben. Kan finnas yrsel, lätt tinnitus, sämre hörsel, torr mun, törst, torra slemhinnor. Används ofta vid menopausbesvär, diabetes, arterioskleros, vid utebliven menstruation, ingen ägglossning, impotens. Vid högt bodtryck, hyperthyriodism, för barn som utvecklas sakta. Används vid atrofi och/eller inflamammation av synnerv. Vid kroniska urinvägsproblem av olika slag. Kan finnas sömnlöshet, svårighet att kissa och svidkänsla. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

BP40

Is-komplex bra energihöjare samt för immunitet

Zuo Gui Yin

Left Restoring Beverage Enligt TKM är detta det starkaste Yin tonifierande preparatet. Det stärker kroppsvätskor, vävnad och hormoner. Bra vid sämre minne, sömnproblem, öm och svag i Lumbalryggen, svag i knän/ben, osteoporos, spontan svettning och nattsvettning, torr i mun och tunga, vill dricka. Kan finnas spontana nattliga utsöndringar, yrsel, tinnitus. Örtprepratet mycket använt tillsammans med BP38 Right Restoring Beverage för infertilitet, sämre sperma kvalitet, och även vid sexuella problem. 10:1 koncentrat

120 kapslar 320kr

KT01

Is-komplex bra energihöjare samt för immunitet

Gui Pi Tang

Ginseng & Longan Combination Kommer från Kaiser pharmaceutical Taiwan tillverkare av örter med toppkvalitet. Enligt TKM bra för vitalitet, matsmältning. Stressreaktioner, trötthet. Kan finnas symtom som: hjärtklappning, dålig sömn, lätt ångest, känslomässig spänndhet, oro, försämrat minne. Kan även finnas nattsvettning och värmekänsla (Menopaus - Tian Wan Bu Xin Dan istället). Tidiga perioder, droppar mellan perioder. stor mens, blekt blod eller tvärtom mycket liten menstruation, trötthet viktigt symtom här. 5:1 koncentrat

250 tabletter 360kr

KT02

upp_f

Is-komplex bra energihöjare samt för immunitet

Sang Ju Yin

Morus & Chrysanthemum Combination enligt TKM en mycket viktig örtformula i det första stadiet av en luftvägs infektion av Vind och Vind-Hetta karaktär, speciellt utvecklad för detta på 1300-talet i Kina av läkare i traditionen Wen Bing Lun. Möjliga symtom: hetta i kroppen, pulsen känns mest på ytan, kan vara känslig för drag/kyla, rinnande näsa klart till gult sekret, lite till mycket hosta, nyser, öm eller ont i halsen, värk i huvudet. Bra även vid hösnuva samt allergisk rhinit med subfebrilitet eller lite feber, kan finnas röda ögon, kliande hals, luftrörs besvär. 5:1 koncentrat

250 tabletter 295kr


Kod Namn Blue Poppy People´s herbs PayPal
BP41

Cordyceps läkesvamp

Boost Essence

Empowered Boost Essence Denna formula ger en bra mer djupgående tonifiering av det som man i TKM kallar Qi, Blod, Ying, Yang och Jing-essansen. Formulan är en koncentrerad blandning av några av de mest vetenskapligt undersökta och populära örterna och naturliga kosttilskotten som brukas här i Väst. Formulan har en allmän balanserande, stärkande effekt av vitaliteten, energi, blod, näring, hormon o immunhälsa, användbar i många sammanhang. Använd som stöd för hälsan och för att förebygga sjukdom och som tillägg där kroppen behöver vitaliseras och stärkas samt som stödterapi även vid kroniska besvär. Innehålller: Cordyceps sinensis, Bidrottning gele, Amerikansk Ginseng, Rysk rot, Rosenrot, Schizandra och Tribulus terrestis. 10:1 koncentrat.

100 kapslar 325kr

BP42

Reishi läkesvamp

Land & Sea Formula

Empowered Land & Sea Formula är en koncentrerad blandning av land, färskvatten och havslevande växter förstärkt med Kinesiska örter som är bra för matsmältning och näringsupptag. Är rik på mikronäring, innehåller mycket av mineraler, spårämnen, enzymer, vitaminer, proteiner och fructooligosaccharider (FOS). Ett naturligt kosttillskott som kan erbjuda ett alternativ till många vanliga enzym, mineral och vitamin preparat m.m. Innehåller: ekologisk Spirulina, Korngräs, Blåstång, Dulse sjögräs, Cikoriarot, koncentrat av groddat Korn, koncentrat av Citrusskal, pulver av Ingefära.

100 kapslar 225kr

BP43

kinesiskt Örtpreparat Er Chen Wan

Yin Qiao San + Echinacea

Empowered Yin Qiao San patent med Echinacea Enligt TKM bra vid luftvägsinfektioner speciellt Vind-Hetta. Feber dominerar, lätt svettning, ev. lätt frusenhet, rinnande näsa i början klart sedan gulare sekret, ont i halsen, huvudvärk. Kan finnas lätt törst, lätt mörk urin. Detta örtpreparat är starkt och är extra förstärkt för att även kunna användas vid värre sorts luftvägs infektioner. Yin Qiao San är ett av de absolut mest använda örtpreparaten vid luftvägsinfektioner 10:1 koncentrat

100 kapslar 300kr

BP44

Cordyceps läkesvamp

Five Ginsengs

Five Ginsengs Formula Är speciellt bra för personer som behöver stärka kroppen och dess funktioner på bred front och samtidigt vitalisera energi och blodcirkulation. Innehåller: Amerikansk ginseng, Kinesisk ginseng, Pseudoginseng (panax notoginseng), Rysk rot, Blå gInseng (gynostemma). Effekter: Dessa örter har starkt hälso vitaliserande samt adaptogena efekter och också egenskaper som är specifika för varje ört. Amerikansk ginseng tonifierar svalkar och fuktar, Kinesisk ginseng värmer, lugnar, tonifierar och stärker Lunga, Mjälte och Njurens fuktionkretasar. Pseudoginseng vitaliserar blod och blodcirkulation, Rysk rot är starkt immunhöjande och motverkar infektion och värmer och stärker Levern och Njurens funktioner, Sydkinas blå ginseng (gynostemma) är en användbar stärkande ört med starka adaptogena egenskaper. 10:1 koncentrat.

100 kapslar 295kr

BP45

Reishi läkesvamp

Five Mushrooms

Five Mushrooms Formula Fem olika läkesvampar i en läkesvampsformula som samverkar ger en bra immunförsvars höjande effekt samt vitaliserar och stärker hälsan på ett brett sätt. Bra att förebygga hälsoproblem med samt som stöd vid de flesta typer av kroniska hälsoproblem, tex. kronisk sjukdom, infektioner, utbrändhet, utmattning, kronisk trötthet, åldersproblem m.m. Formulan är gjord av 100% extrakt, det finns noll fyllningsmedel eller andra tillsatser, koncentrationen är så hög som det går att göra med dagens teknik utan att kompromissa med svamparnas ursprungliga innehåll och effekt. Denna formula är mycket populär i USA och används ofta som tillägg för att tonifiera och höja vitlaliteten vid allvarliga hälsoproblem. Innehåller: Coriolus, Cordyceps, Maitake, Reishi och Shiitake. Hög koncentration

100 kapslar 350kr

BP46

kinesiskt Örtpreparat Cordyceps90

Cordyceps

Kinesisk Cordyceps Enligt TKM är tonifierande samt stabiliserande för Jing-essansen (kärnan för varje människas hälsosamma fungerande) stärker yang och yin, fuktar och stärker lungor, minskar slem och fukt, håller blödning nere. Mycket bra stärkande läkesvamp och adaptogen, som höjer energi, ämnesomsättning, vitalitet. Stärkande bla. för binjurar och njurfunktion, lungfunktion, leverfunktion, sexuell funktion och immunitet, även uppbygande och skyddande för lever organet. Hög koncentration

90 kapslar 290kr

BP47

Cordyceps läkesvamp

Eleuthero

Empowered Eleuthero (Rysk Rot) Började användas för 2000 år sedan för att lindra vid luftvägsinfektioner, speciellt influensa, användes också för att öka fysisk och psykisk förmåga och ge ökad livskvalitet. Efter Chernobyl olyckan fick folk Rysk rot för att motverka skadliga strålningseffekter. Effekter: Underlättar för kroppen att uthärda stress, har visat sig öka den mentala kapaciteten såväl som den fysiska förmågan, ökar syrgasutnyttjandet i arbetande muskler. Nutida forskning ger indikationer på att roten kan lindra kronisk trötthet och skadliga effekter på immunsystemet och motverka uppkomst av autoimmuna sjukdomar. Används bla. vid atletisk aktivitet, som stödbehandling vid kemoterapi vid kronisk trötthet, förkylning, diabetes, fibromyalgi, stress och vid Alzheimers sjukdom. 10:1 koncentrat

100 kapslar 225kr

BP48

upp_f

kinesiskt Örtpreparat Er Chen Wan

Milk Thistle

Solgar Mariendistel Används bla. som en naturlig behandling vid leverproblem som skrumplever, gulsot, hepatit och gallblåse problem. Silymarin anses vara den verksamma substansen i örten och den har både en anti inflammatorisk och en antioxidant effekt. Effekter: forskning har indikerat att örten kan sänka högt kolesterol, hjälpa vid Diabetes 2 och vid skrumplever, motverka tumörväxt i bröst, cervix och prostata. forskning har även indikerat att örten kan vara bra för personer med alkohol relaterade leversjukdom, andra studier indikerar att personer vars lever har skadats av industri toxiner som toluene and xylene kan blir bättre med örten. Vid diabetes 2 anses örten ge bäst hjälp om den kombineras med vanlig sjukvårds behandling, studier har visat en minskning av höga kolesterol värden vid diabetes 2 och att örten minskade insulin resistens. Koncentrat

50 kapslar 333kr


Kod Namn Blue Poppy Originals PayPal
BP49

Cordyceps läkesvamp

Bu Zong Yi Qi Tang Jia Wei

Added Flavours Supplement the Center & Boost the Qi Möjliga symtom: Trötthet, svullen i abdomen efter mat, förstoppning eller tendens till löshet, svag i armar, ben, kan finnas känsla av kyla i händer, fötter, får lätt blåmärken, yrsel när reser sig. Smärta, ömhet i nedre rygg, minskad lust, kalla fötter, frekvent kissnödig. Spänning och ev. kramp i nedre abdomen. Kanske en bitter smak i munnen, mycket irritation, värmekänsla, torr mun, hals. Fixerad, skarp smärta i nedre abdomen, kan finnas mörknad ton i ansikte och på tungan, åderbråck, ev. kärlskador, hemorroider, spindelnävi. Kvinnor kan ha smärta vid ägglossning, mörkt blod vid mens med klumpar, purpurfärg eller purpurfläckar på tungan, för tidig menstruation, för stora blödningar, svår PMS och kan ha fått dagnos; funktionell livmodersblödning, myom i livmoder, vara infertila med progesteron försvagning och kan ha fått missfall en eller flera gånger. 10:1 koncentrat.

60 kapslar 265kr

BP50

Reishi läkesvamp

Bi Qui Tang Jia Jian

Allerease Örtformula mot akut allergisk, rhinit och hösnuva med rinnande, kliande näsa och kliande ögon och nysningar beroende på Vind när immunförsvar är svagt och finns djupt liggande mucus och plegm. Möjliga Symtom: Episoder av eller säsongs betonad allergi, nysande beroende på luftburna allergener, rinnande näsa med klart sekret, kliande näsa, kliande ögon, täppt i näsan. Kan finnas en svullen tunga med tandmärken på kanter och för tjock vit beläggning. Kan finnas lös avföring, ett periodiskt eller konstant sug efter sötsaker och när inte får dessa "socker depression". 10:1 koncentrat

60 kapslar 265kr

BP51

kinesiskt Örtpreparat Er Chen Wan

Kang Nue Bu Zhong Yi Qi Tang

Anti Nue Boost the Qi Kan användas vid extrem utmattande kronisk sjukdom med återkommande lågfebrila tillstånd där det finns stor Yin och Qi-energi svaghet med obehaglig intern värme samt stagnation av Qi-energi. Tex. vid mildare former av malaria, kronisk trötthets syndrom, utmattat immunförsvar (ME/CFS), vid diagnos fibromyalgi, kroniskt inflammatoriskt syndrom med mera. Möjliga symtom: utmattning, svaghet i armar, ben, trötthet och svullen i abdomen speciellt efter måltider, lös avföring som kan växla med konstipation, kyliga händer, fötter, en svullen tunga med tandmärken på kanterna. Får lätt förkylningar och influensor, får lätt blåmärken, yrsel när reser sig. Nattsvett, värmeflushar, törst med torr munn eller torr mun men ingen törst, periodvis öm i halsen, flushar i öron, handflator (kanske också i bröstet och övre rygg, nacke) sent på dagen och kvällar, tinnitus, svårt att somna, tendens till bedövnings eller krypkänsla i ben, armar, stelhet i senor, ev. finns blekröd tunga med lite eller ingen beläggning. Kan finnas krampningar i nedre abdomen, premenstruell spänning, smärta i bröst med spänning i nedre abdomen, irritation, depressivitet. 10:1 koncentrat

60 kapslar 265kr

BP52

kinesiskt Örtpreparat Er Chen Wan

Wu Long Pian

Black Dragon En örformula för att hjälpa med viktnedgång i speciellt i viktprogram, formulan ökar förbränning av kalorier, positiva sidoeffekter av formulan, sänkt blodsocker och serum kolesterol. Studier i Kina har visat att örtformulan förbättrar viktnedgång om kombinerats med minskat kalori innehåll och mer rörelse aktivitet. Innehåller koffein i form av te. Möjliga symtom: övervikt som kan bero på låg ämnesomsättning, uppbyggnad av kroppsvätska, mucus, plegm i vävnad och organ, stagnation av Qi-energi och av blodcirkulation, sämre vitalitet, försämrad matsmältning, trög matsmältning eller aldrig mättnad, trötthet, seghet, håglöshet, svag i armar, ben. Används ej: om tar antideprisiv medicin som SSRI och MAO hämmare, ej heller vid magsår, hjärt arytmier. 10:1 koncentrat

60 kapslar 265kr

BP53

kinesiskt Örtpreparat Er Chen Wan

Mo Yao Wan

Black & Blue Vitaliserar cirkulation, friar upp flödet i nätverk i kroppen som muskler, leder, i yttre och inre hudvävnad, lindrar smärta, ont i senor och även i benvävnad. Skulle cirkulationsproblem vara en orsak till huvudvärk tex. kronisk kan örterna ge lindring. Möjliga symtom: Kan finnas både mer akuta eller kroniska problem, ont i muskler, leder, senor, huvudvärk som finns periodvis, problerm med cirkulation som ger ont, eller smärta i olika delar av kroppen. 10:1 koncentrat

60 kapslar 265kr

BP54

Cordyceps läkesvamp

Geng Nian Dan Zhi Xiao Yao San

Change & Enrich Formulan är bra för kvinnor i den period före menopausen som kallas "Perimenopaus" (då minskar gradvis bla. könshormoner), det finns ofta stagnation av Lever Qi-energi och försvagad blod/närings bildning kan finnas Blod stagnation och Fukt-Hetta, svaghet i Lever och Njurens Yin, samt svaghet i Hjärta och Mjältens funktionskretsar. Möjliga symtom: natt svettning, värme flushar insomnia, irritation, hjärt klappning, ångest, oro, tendens att bli upprörd, svårt att koppla av kan växla med trötthet, seghet, depression. Kan också finnas problem med näringsupptag. 10:1 koncentrat.

60 kapslar 265kr

BP55

Reishi läkesvamp

Xie Xin Dao Chi San Jia Jian

Clear & Calm Formulan är bra för att lindra perioder av Eld i Hjärtats funktionskrets och stärker även Mjälten och Qi-energi. Skingrar intern Hetta och Eld, löser upp Mucus-Fukt, lugnar Shen (psyke), balanserar och minskar disharmoni melann Lever, Mjälte och Magens funktionskretsar. Möjliga Symtom: kraftig irritation, ångest, upprörd, agitation, rastlös, hjärtklappning, svårt att sova eller insomnia, drömstörd sömn. Kan finnas sår på tungspetsen, trötthet eller utmattning. Kan finnas trängningar i blåsa, smärta och/eller brännande känsla vid urinering. Används ej mer än 5-6dagar i taget. 10:1 koncentration

60 kapslar 265kr

BP56

kinesiskt Örtpreparat Er Chen Wan

Yi Xin Jiang Zhi Tang Jia Jian

Clear Vessel Balanserar Lever och Mjältens funktionskrets, minskar intern Hetta och löser Mucus-Fukt, vitaliserar blodcirkulation och blodstagnation och löser även allmän stagnation, stärker Yin. Örtformulan är avsedd att tas under längre tid av personer med höga blodfetter. Höga blodfetter kan vara utan symtom och det kan behövas prover ifrån sjukvården för att bekräfta diagnosen. Möjliga symtom: tryck, spänning, obehag i bröstet, yrsel. Kan finnas stress känsla, seghet, trötthet, förhöjd intern värme som blir något högre på kvällen. Används: Personer som vill ta denna örtformula istället för apoteksmedicin bör ta regelbundna prover i sjukvården för att följa den effekt som örterna ger, det kan ta upp till 3 månader innan effekt ses. 10:1 koncentrat

60 kapslar 265kr

BP57

kinesiskt Örtpreparat Er Chen Wan

Xiao Chai Hu Tang He Si Wu Tang Jia Jian

Cold Quell Vid invasion av Vind-Hetta med toxisk Hetta när också finns försvagning i immunförsvaret och i Qi-energi och samtidig intern hetta med en djupt liggande Mucus-fukt (får luftvägsinfektioner ofta, kan bli periodiskt trött, håglös). Bra att ta för att förebygga infektioner i luftvägar. Använd vid: förkylning, Influensa, ont i halsen, tonsillit, hafluss och andra luftvägsinfektioner. Verkar snabbt om högre doser tas tex. 5 kapslar var 3-5 timme tills besvären går ner, ta då mindre dos tex. 2kapslar 3 gånger per dag ett par dagar för att stabilisera effekten. 10:1 koncentrat

60 kapslar 265kr

BP58

kinesiskt Örtpreparat Er Chen Wan

Xiao Chai Hu Tang Jia Wei

Cysti Quell Vid obalans i Lever och Mjältens funktionskrets och Mucus-fukt går neråt till blåsan. Stagnation i Levern leder till ansamling av Hetta som påverkar Magen, Hjärtats och lungans funktionskretsar och skapar svaghet i Mjältens funktionskretsar och ger obalans i Hjärtats funktionskrets vilket påverkar Shen (psyket). Bra örtformula för personer med neurogen blåsa och även interstitial cystit. Möjliga symtom: Trängningar i blåsan, ev. smärta, frekvent känsla av kissnödig, värre med stress och känslomässig upprördhet. Kan finnas hjärtklappning, ångest, ständigt grubblande eller visst tvångsmässigt tänkande. Används ej: vid urinvägs infektion eller vanlig cystit. 10:1 koncentrat

60 kapslar 265kr

BP59

Cordyceps läkesvamp

Dang Gui Nian Tong Tang

Angelica & Anemarrhena För behandling av Vind-Fukt som sätter sig i leder, senor, muskler med Qi-energi svaghet i Mjälten (matsmältning). Autoimmuna sjukdomar här kan vara: Reumatisk artrit (RA) Systemisk lupus (SLE), inflammatorisk sjukdom i muskler och hud, fibromyalgi, Myalgisk encefalit (ME), kronisk trötthet med utmattat immunförsvar (CFIDS). Möjliga Allmäna Symtom: Trötthet speciellt efter mat, kalla händer, fötter, svullen efter mat, svag i armar, ben, ibland lös i mage, kan finnas förstoppning, lätt yr när reser sig, lätt blåmärken, svullen tunga, tandmärken på kanter. Möjliga Specifika Symtom: Smärta i muskler eller leder med rödhet, svullnad och hetta som blir värre med värme och minskar med kyla. Kan finnas sur, hettande avföring, brännkänsla i anus efter defekation, vaginal klåda, och/eller inflammation, gul urin med ton av rött, svidkänsla, vit eller gulnad vaginal flytning av fil eller krämliknande konsistens. Ev. fuktiga hettande hudutslag av olika slag. Kan finnas hosta med gul eller gulgrön mucus från näsa. 10:1 koncentrat.

60 kapslar 265kr

BP60

Reishi läkesvamp

Yi Qi Yang Yin Huo Xue Tang

Dia Quell Vid kombinerad svaghet i Qi-energi och Yin med blodstas vilket kan ge Diabetes. Möjliga Symtom: trötthet, muskelsvaghet, lätt blåmärken, yrsel, blodtrycksfall vid resning, ev. lätt svullen tunga med tandmärken på kanter, ev. frekvent urinering. Kan finnas torr hud, sover dåligt, ev. röd tunga eller röd tungspets med med lite eller ingen beläggning. Kan finnas, purpur prickar eller fläckar på tungan, mörkröda prickar i huden (körsbärs hemangiom), spindelnävi i huden, åderbråck, Diabetes utslag i huden (Diabetes dermopati) Används ej: vid diarré, lös avföring, illamående samt vid trög matsmältning beroende på Fukt. 10:1 koncentration

60 kapslar 265kr

BP61

kinesiskt Örtpreparat Er Chen Wan

Ku Gua Huang Qi Tang

Dia Quell 2 (With Bitter Melon) Löser Plegm och Fukt, bra för Mjälten och Qi-energi, minskar Hetta, skingrar blodstas och stagnation. Anses bra vid insulin resistens och Diabetes mellitus hos person med klart synlig övervikt i midjeområdet (trunkal övervikt). Möjliga symtom: övervikt, slemmig utsöndring, tung i kroppen, trötthet, muskesvaghet, överdriven aptit, blir snabbt hungrig, dålig andedräkt, svullen i abdomen, ev. blödande tandkött, törstig, dricker mycket, kan finnas förstoppning. Kan finnas svullna vener, spindelnävi i huden, åderbråck, spindelådror, mörkpurpur till bruna fläckar i huden. Används ej: kan förstärka injicerat insulin, kan också förstärka mediciner för hypoglykemi. Ta ej vid hypoglykemi, anorexi och bulemi och vid kronisk diarré. 10:1 koncentrat

60 kapslar 265kr

BP62

kinesiskt Örtpreparat Er Chen Wan

Chai Hu Shu Gan San He Er Chen Tang Jia Jian

Gastro Quell Vid obalans mellan Lever-Mjälte-Magens funktions kretsar och samtidig depressiv Hetta i Leverkretsen (stagnations-hetta) ev. finns trög, försämrad matsmältning. Möjliga symtom: Rapningar, hicka, ont i magen, halsbränna, hjärtsmärta, Denna örtformula kombineras med BP26 Si Jun Zi Tang om Mjälten är mycket försvagad, (matsmältning, näringsupptag och distribution av näring) ofta då håglöshet, större trötthet, dåligt med energi, tröttnar snabbt under dagen, får lätt blåmärken, kan finnas aptitlöshet. Om finns smärta i revben och sidorna bra att kombinera med BP35 Xiao Yao Wan istället för Si Jun Zi Tang. Används ej: om finns en tydlig känsla av kyla i mage, abdomen. 10:1 koncentrat

60 kapslar 265kr

BP63

kinesiskt Örtpreparat Er Chen Wan

Zhi Sou San He Xiao Chai Hu Tang Jia Jian

Golden Qi Vid Plegm-Hetta med en underliggande obalans mellan Lever och Mjältes funktions kretsar eller ett ShaoYang mönster (ShaoYang är sjukdomar som tex. olika infektioner vars akuta förlopp gått ner men patogen finns kvar i kroppen och ligger och pyr i delar av kroppen tex. Lungor, Lever, Mage eller vävnad, vilket ger olika symtom som kan vara svåra att se uppenbara orsaker tlll. Möjliga symtom: Kan finnas hetta och plegm i Lungor, kan finnas Qi-energi svaghet och tendens till eller depressivitet, kan finnas flämtande andning, hosta, anfåddhet, väsandning, Används ej: om finns plegm, mucus som är mer vit och/eller vattnig. 10:1 koncentrat

60 kapslar 265kr

BP64

Cordyceps läkesvamp

Hong Jing Tian Sheng Yang Jiang Ya Fang

Hyper Quell Stärker Qi-energi, Blod och cirkulation samt Yin minskar Vind, reglerar energi cirkulation. Bra vid svaghet i Lever-blod med intern Vind, Hetta och Blodstas. Möjliga Symtom: Forskning har visat att örterna kan sänka högt blodtryck inom en vecka och hjärtfunktion samt hjärtarytmi förbättras. minskar blodtryck om finns mönster av försvagning och vaskulära problem. Kombineras ofta med BP17 Qi Ju Di Huang Wan. Vid mer Yin-svaghet, om Tomhets-Hetta ta hellre BP39 Zhi Bai Di Huang Wan. Om hjärtklappning med ett försvagat Hjärta och Plegm-hetta, lägg till BP69 Eleven Flavors Warm the Gallbladder. Finns Perimenopaus syndrom och menstruations problem lägg till BP75 Ultimate Immortals. Om det finns obehag, spänning ev. smärta i bröstet pg. av blodstas kan örten Dan Shen användas (Salvia rot). Det kan finnas Huvudvärk, Yrsel, Trötthet, håglöshet. 10:1 koncentrat.

60 kapslar 265kr

BP65

Reishi läkesvamp

Bu Zhong Yi Qi Tang He Sheng Mai San Jia Jian

Immortal Qi Vid försvagad Qi-energi och Yin svaghet. Bra för personer i övre medelålder som vill fördröja effekter av åldrande och öka fysisk vitalitet. Tonifierar och vitaliserar Qi-energi samt stärker Yin, väcker psykiskt, befrämjar en bättre hjärnfunktion. Även på kort sikt bla. för att förbättra vid idrotts prestationer. Bra att ta om ska vistas på hög höjd, motverkar hög höjds sjuka. Möjliga Symtom: stor trötthet, utmattning, kraftlöshet, yrsel, huvudvärk, depression, stress känslig, svag immunitet, för tidigt åldrande. Används ej: vid tomhets hetta (beror på Yin svaghet oftast vid menopaus och, eller utbränd) eller vid insomnia eller sömnsvårigheter. 10:1 koncentration

60 kapslar 265kr

BP66

kinesiskt Örtpreparat Er Chen Wan

Bi Tong Ling Tang

Impediment Magic Vid invasion av Vind, Kyla och Fukt som skapar Qi-energi stagnation samt blodstas i meridianer och dessa kanaler, kan finnas stagnation i Levers fria Qi flöde också. Möjliga symtom: Används vid kronisk ledsmärta inkluderande Osteoartrit, och Reumatisk artrit. Kan finnas smärtsamma leder och muskler som kan vara svullna men inte röda eller hettande vid beröring, smärtan lindras ofta vid värme på smärtande ställen och blir värre med avkylning. Smärtan kan emellanåt vara fixerad, skarp och svår eller flytta på sig emellanåt. Används ej: Passar ej så bra om det finns led svullnad med röda inflammerade leder som smärtar när värme appliceras. 10:1

60 kapslar 265kr

BP67

Reishi läkesvamp

Shen Fu Zhu Yu Tang

Kidney Mansion Vid svaghet i Njurkretsen, blodstagnation, Vind-Fukt i meridianer samt stagnation i Levern funktions-krets. Möjliga Symtom: Kronisk smärta, ömhet i nedre rygg, svaga knän och /eller smärta, ont i leder, försämrad rörlighet, osteoporos efter menopaus. Används ej: Vid förhöjd inre värme och/eller värmeflush. 10:1 koncentration

60 kapslar 265kr

BP68

kinesiskt Örtpreparat Er Chen Wan

Huang Qi Ren Shen Tang Jia Jian

Astragalus & Ginseng Vid obalans i Leverns och Mjältens funktionskretsar med djupgående plegm och fukt samt Qi-energi svaghet som försvagat Lungkretsens försvar mot yttre patogener som ger upphov till upprepade infektioner som ej riktigt går över och det kan finnas Fukt-Hetta som skadar Mjältens funktioner. Möjliga symtom: Denna örtformula är menad att tas förebyggande mot allergisk rhinit med symtom som; rinnande näsa med klart sekret och plegm, nysningar, täppt näsa och kliande, kan finnas mag/tarm problem också. Formulan är inte menad att ensamt behandla akuta perioder av akut allergi. Örtpreparatet passar bäst att förebygga allergi som börjar på hösten och lämpligt är att börja förebygga i juni men absolut minst 3-4 veckor innan den säsongsbetonade förväntade allergin börjar. Används ej: Passar ej så bra för akuta utbrott av allergi. 10:1 koncentrat

60 kapslar 265kr

BP69

Reishi läkesvamp

Shi Yi Wei Wen Dan Tang Jia Jian

Modified Eleven Flavors Warm The Gallbladder Enligt TKM stärks Hjärta och Mjälte/Mage och Leverns flöde frigörs, depressiv Hetta minskas och Fukt, Plegm löses upp, sinnet lugnas. Möjliga Symtom: Kan finnas hjärtklappning, ångest, depressivitet, nervositet tendens att lätt bli överraskad, kan finnas matsmältnings besvär, med rapningar, körningar, tarmproblem, kan finnas övervikt, viktuppgång och fukt, plegm ansamlingar och svårt att gå ner i vikt. Ev. tandvärk, huvudvärk. Ev. förmenopause symtom tex. flushar, Används ej: om det finns mycket plegm, fukt, vatten ansamling med intern hetta som skapar kraftig oro. 10:1 koncentration

60 kapslar 265kr

BP70

Reishi läkesvamp

Jia Jian Su He Tang

Modified Perilla & Mentha Stärker Mjältens funktionskrets och Qi-energi, stärker Hjärtats qi-energi och blodet. minskar intern Hetta och löset Fukt i Mage/Tarmar, balanserar Leverns funktionkrets och dess energi, stärker Magen, skyddar mot Parasitos, infestation. Möjliga Symtom: Kan finnas Gu-syndrom dvs. parasitos, kronisk multinfektion, kronisk form av dysenteri, smärta i nedre abdomen, svullenhet, gasig, matsmältnings och störningar i tarmarna, trötthet, utmattning. Utmärkt vid IBS, vid magstörningar, läckande tarm, parasitos, candiasis, kronisk tarminfektion. Används ej: vid akuta tarmsjukdomar som dysenteri, salmonella etc. Ej vid Chrons sjukdom, Ulcerös kolit och liknande. 10:1 koncentration

60 kapslar 265kr

BP71

Reishi läkesvamp

Sheng Yang Ju Jing Tang

Phönix Rising Stärker Mjältens funktionskrets och Qi-energi balanserar Leverns funktionskrets och energier, vitaliserar blod cirkulation och löser stagnation, stärker Blod och värmer Yang, motverkar smärta. Möjliga Symtom: smärtsam menstruation eller smärtor vid mens och/eller huvudvärk. Kan även finnas trötthet, tecken på försämrad blodcirkulation. Används även vid kroppsvärk, kramp som inte är relaterad till menstruation samt vid huvudvärk, reumatisk värk. Formulan hjälper kvinnor med mens relaterade smärtor i kroppen, huvudvärk, kramper. Indikerad framförallt för kvinnor över 35 år men kan användas av både män ock kvinnor om deras symtom mönster stämmer in och kan användas för både gynekologisk och reumatisk smärta. Används ej: Används ej vid akuta infektions tillstånd i muskler, vävnad och om finns hastigt påkommen intern värme med trötthet i muskler etc. 10:1 koncentration

60 kapslar 265kr

BP72

Reishi läkesvamp

Jie Yu Ding Mian Fang

Resolve Depression & Stabilize Sleep Balanserar Leverns funktionskrets och dess energier, närande för Blod, lugnar sinnet (Shen). Vitaliserar Blod cirkulation, löser stas, renar från hetta. Möjliga Symtom: insomnia som varat mer än 3 månader eller sover bara någon till ett par timmar per natt. Ofta finns problem med stagnation både av Qi-energi och Blodcirkulation samt förhöjd värme, försämrat näringsupptag, oro, ångest och agitation kan finnas. Även när har kroniskt svårt att sova och att komma till ro allmänt. Bra att pröva när andra sömnpreparat inte fungerat. Kan även användas för ångest och oro i psykologiska sammanhang. Försiktig vid: Akuta, agressiva infektioner. 10:1 koncentration

60 kapslar 265kr

BP73

Reishi läkesvamp

Yi Qi Cong Ming Tang

Returning Spring Vid samtidig Qi-energ och Yin svaghet med Tomhets-Hetta, Qi och Blod stagnation ofta finns Plegm bildning. Möjliga Symtom: Trötthet, kraftlöshet, anfåddhet, ofta synproblem och sämre mental förmåga. Ofta lätt yrsel vid resning. Grått hår, torr hud, sämre visuell skärpa, dimsyn, nattblindhet, solskadad hornhinna, försämrad hörsel, ömhet i nedre rygg och nedre del av ben och svaghet. Ofta åderbråck, små röda knutor i hud, brutna vener, spindelnävi. Kan finnas kronisk smärta, olika sorters noduler i huden samt lipomas. Tungan kan vara svullen med tandmärken på kanter eller vara röd utan beläggning och torr. ev. ton av purpur eller purpur fläckar. Används: Framförallt avsett för medelålder och äldre men om symtombild ovan stämmer kan användas även för yngre. 10:1 koncentration

60 kapslar 265kr

BP74

Reishi läkesvamp

Bu Yin Tang

Supplement Yin Stärker Mjältens Qi och Njurens Yin och Yang, minskar tomhets Hetta komplicerad av Lever Qi och mildare Blodstagnation, stärker Leverns Yin, vitaliserar Qi och Blodcirkulation, motverkar Fukt, motverkar Eld, närande för hjärtat och lugnar Shen. Möjliga Symtom: Värk eller ömhet i nedre rygg, nattsvettningar, utmattning, trötthet, depressivitet, hetta i kroppen, hetta i huvudet. kan finnas irritation, ångest, oro. Gjord framförallt för kvinnor i förstadiet till menopause. Forskning i USA har visat att preparatet har förebyggande effekt eller gör utveckling av osteoporos (urkalkning) saktare. Använd ej: Vid lös avföring, diarré, illamående och/eller trög matsmältning beroende på dålig matsmältning som är kronisk. Ej vid candiasis, parasitos, kronisk infektion i tarm, katarr i mag eller tarmslemhinna. 10:1 koncentration

60 kapslar 265kr

BP75

upp_f

Reishi läkesvamp

Er Zhi Xian Fang

Ultimate Immortals Stärker Lever Blod, Njurens Yin och Yang, minskar tomhets Hetta och stärker Mjälte, Hjärtas blodbildning, minskar blockerad Hettta i Lever. Motverkar patogen reflux av Qi-energi, lugnar Shen, astringerar vätskor. Möjliga Symtom: Nattsvettning, hjärtklappning, agitation, upprördhet, irritation, tendens till depressivitet, insomnia eller svårt att sova, förhöjd inre värme, flushar upp i huvud, trötthet eller utmattning. Menopause besvär som värmevallning, hetta i bröst, handflator, fotsulor, ångest, minskad sexuell lust. Används: Bör ej användas mer än 3-4 månader i taget och växlas sedan med annat örtpreparat med liknannde effekter. 10:1 koncentration

60 kapslar 265kr


Kod Namn Blue Poppy Salvor PayPal

BP76

Reishi läkesvamp

Smärtsticka

Pain Stick Ger en temporär lindring av mindre smärtor och värk i muskler, leder beroende på sträckning, överanvändning, slag och störtar, reumatism och artrit. Ger lindring vid klåda beroende på insektsbett. Används även för lindring vid värk beroende på igentäppt näsa, sinus, trångt i bröstet vid förkylning, värk vid halsinfektion och nackvärk

30 gram 180kr

BP77

Reishi läkesvamp

Värksalva

Spring Ointment Minskar inflammation, svullnad och smärta, vitaliserar cirkulation samt löser upp stagnation och ökar cirkulation i muskler och vävnad. Minskar också svullnad och motverkar blödning. Har avslappnande effekt på muskler och senor

60 gram 190kr

BP78

Reishi läkesvamp

Eksem Salva

Eczema Ointment Renar huden ifrån hetta och fukt. Har upptorkande effekt på hudutslag eller hudområden som är eller har tendens att vätska, motverkar klåda, också bra om utslagen flyttar på sig. Även om salvan minskar inflammation samt har upptorkande effekt så har salvan samtidigt en viss uppfuktande effekt vilket hindrar att den torkar ut huden.

15g gram 110kr

BP79

Reishi läkesvamp

Herpes Zoster

Herpes Zoster Ointment Renar från hetta minskar fukt och minskar toxiner. Vitaliserar cirkulation och associerade nätverk i huden därigenom motverkar salvan den smärta som kan uppstå när själva utslagen gått över vid ett Herpes Zoster utbrott. Används främst vid Herpes Zooster men kan också användas vid utslag beroende på olika köns sjukdomar som kondylom, gonorre, genital herpes, eksem, inflammation etc.

15 gram 110kr

BP80

Salva för inflammation och infektion i huden

Hetta Salva

Cler Heat Ointment Renar från hetta, motverkar toxiska utslag, minskar svullnad och motverkar värk. Används vid olika typer av toxiska utslag eller infekterad hud som; Erysipelas, Bölder, Furunklar och andra lokala infekterade utslag Använd inte vid utslag som vätskar eller läcker som tex. Impetigo, utslag av toxisk Murgröna, läckande Eksem. Oljebaserade salvor eller krämer passar inte att använda vid läckande utslag

15 gram 185kr

BP81

Herpes Salva

Herpes Simplex

Jade Dew Ointment Bra vid värk, svullnad och rödhet som finns vid Munherpes och används så fort man ser att herpes är på väg och innan blåsor spruckit upp. Bör kunna användas på samma sätt vid Genital Herpes Bör inte användas när blåsorna har spruckit upp och sår bildats och speciellt inte om det läcker från såren.

15 gram 110kr

BP82

Reishi läkesvamp

Psoriasis Tinktur

Psoriasis Tincture Dispels wind and clears heat, eliminates dampness and resolves toxins, kills chong (or ôparasites) and stops itching Indications Wind damp heat toxin psoriasis Formula Rationale Bai Fan (Alum) and Shi Gao (Gypsum) clear heat, dry dampness, and resolve toxins. When applied externally, Tu Jing Pi (Cortex Psuedolaricis), She Chuang Zi (Fructus Cnidii), Bai Bu (Radix Stemonae), and vinegar kill parasites, dispel dampness, and stop itching. Liu Huang (Sulfur) heals the skin and promotes the engenderment of new, healthy tissue

60 kapslar 265kr

BP83

Reishi läkesvamp

Acne Tinktur

Acne Tincture Dispels wind, clears heat and resolves toxins; for lung-stomach heat acne. Indications For lung-stomach heat acne Formula Rationale Ku Shen (Radix Sophorae Flavescentis), Da Huang (Radix Et Rhizoma Rhei), Lian Qio (Fructus Forsythiae), Chuan Xin Lian (Herba Andrographitis), Pu Gong Ying (Herba Taraxaci), and Tian Kui Zi (Radix Semiaquilegiae), clear heat and resolve toxins, disperse swelling and scatter binding. Dan Shen (Radix Salviae Miltiorrhizae), quickens and cools the blood, while Bai Zhi (Radix Dahuricae), resolves the exterior and dries dampness, disperses swelling and expels pus. Liu Huang (Sulphur) promotes healing of the skin and the engenderment of new, healthy tissue

60 kapslar 265kr

BP84

Reishi läkesvamp

Smärta Tinktur

Stop Pain Tincture For the symptomatic relief of any pattern of pain when applied externally to the affected area. This tincture is based on a formula created by De Xi-fang at the Nanchang Hongdu Chinese Medical Hospital called Hong Song Yao Jiu (Carthamus & Nardostachys Medicinal Wine

60 kapslar 265kr

BP85

Reishi läkesvamp

Klåda Tinktur

Stop Itching Tincture Apply to a small area first in order to assess each individual's reaction. Peoples skin is highly variable in its reaction. As long as there are no side or unwanted effects, apply to larger areas as necessary. Chinese Symptomology good for all types of wind heat or damp heat pruritus and dermatomycoses. Actions clears heat and resolves toxins as well as stops itching

60 kapslar 265kr

Beställning Formulär

TNK Naturterapi beställnings formulär
Mer info eller beställning
postpasar
postfrakt
Postförskott - Bankgiro - Frakt

Välj ett av Betalningssätten nedan

Betalning bankgiro 5264-7120 - Välj frakt
0kr
Över 10st 0kr 170kr

Vill ha info om special erbjudanden

Vill ha info om kurser i ört och kostterapi. Välj kurs

Traditionell Kinesisk Naturterapi

• Traditionell Kinesisk terapi och medicin är världens mest använda hälsosystem

• TCM har 100 tusentals utövare och tusentals forskare världen över och man gör varje år terapeutiska framsteg

• TCM har över 2000 års samlad kunskap och erfarenhet. En källa av oskattbart värde testad genom århundranden

• Ört och Kostterapi är inom TCM en mycket utveckald form av terapi, rätt använd effektiv med ett minimum av bieffekter och skonsam för klienten

TNK Naturterapi säljer

• Enskilda örter, örtpreparat och kosttillskott med kvalitets koncentrat

• Flertalet av produkterna är GMP certifierade i EU och i USA

• Alla kapslar är gjorda av vegetabiliskt material

• Handla säkert med PayPal på sidan! Mer info gå till www.paypal.com/se

Kundtjänst och Rådgivning

• Mellan 10 - 16 på vardagar ges fri rådgivning och upplysning om Traditionell Kinesisk Medicin och örtprodukter

•Rådgivning ges framförallt om de preparat som används inom TCM och begränsad omfattning om Ayurvediska och västerländska örter, kosttillskott

• Information och rådgivningen ges av en utbildad och erfaren ört terapeut inom Kineisisk och västerländsk örtterapi

• Korrekt rådgivning kan vara till stor hjälp för att välja rätt preparat vilket sparar tid, pengar och att prepratet ger den hjälp som det ska göra.